NULL Skriv ut sidan - Funk / Funck / Funch

Anbytarforum

Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-05-10, 10:27
Med anledning av ovan diskuterade Tomas Funck vid Lummelunda bruk:
 
Lummelunda C:1
 
Niklas De Boeh(De Boes?) Masmästare utfl. N.37 p.69
(Pagina) 69 Dhe som uthur Sochnen Förpassade Fara:
37. Elizabeth Thomasdot. Funch(släktnamnet stavas även Funck/Funk) fich gott pass dhen 14 Aug. 1691 och räser medh Masmästaren Niklas De Boeh(De Boes?) bort att holla bröllop på dhen andra sidan, efter hon haff: sina folch dher, och han sina som honom kenner, och dhetta med sin Stefadhers(Styvfaders) och K. Modhers wilja, och Masmästaren fich gott pass aff Husbonden och aff mig på min och Församblingens wägnar.
 
---
 
Se Kjell Lindbloms Nordisk vallongenealogi del I s.200, Släkten Dubois, Tabell 17:
Nicolas Deboe son till Joris Dubois (tabell 16)((som troligen är son till Nicolas Dubois (tabell 6)), är masmästare vid Stavsjö bruk 1701-1721. Vid sin bortgång detta år är han ålderman vid Södermanlands bergslag.
Med tanke på barnens förnamn bör det vara samme masmästare, som omnämns i utflyttningslängden för Lummelunda
(citat som ovan, men sista biten är lite (obetydligt) felaktigt avskriven i boken och ska enligt min tydning vara: och Masmästaren fich gott pass aff Husbonden och aff mig på min och Församblingens wägnar.) Nicolas finns vid Tykö bruk i Bjärnå i Finland 1694 (Sukutieto 1998 nr 1).
Barn:  
Elisabeth döpt 17/11 1701 i Kila
Joris döpt 15/5 1704 i Kila
 
Källa: