NULL Skriv ut sidan - Funk / Funck / Funch

Anbytarforum

Titel: Funk / Funck / Funch
Skrivet av: Claes Funck skrivet 2007-04-19, 14:57
Funcks släktvapen Nr 189 härrör från Gustaf Funck (1670-1736)som upphöjdes till friherrlig värdighet 1723. Gustaf var gift med Christina Cronström. Johan Funck, Gustafs far,blev introducerad på Riddarhuset under nr 826. Denna ättegren utgick på svärdsidan 1789, då Johans sonson Erik Funck avled.
Thomas Funck,född i Stralsund,far till Johan och farfar till Gustaf, fick inte friherlig värdighet. Han var född i Stralsund 1580 och gift 2:a ggn med Margaretha Depken.  
Vi efterlevande har i Stralsund letat efter Thomas far borgaren Hans Funcks ev. efterlevande barn, ej utvandrade till Sverige, samt tecken på varför släktvapnet ser ut som det gör.
I Googles sökmotor avdelning ófrälse adelsmän  och Thomas Funcks namn, har jag funnit ett sigilmärke som visar ett slutet visir med en ekorre ätande på en kotte.Vapenskölden består av en bro (Stralsunds bro?) och en stjärna, Polstjärnan kanske. Sigillmärket har redan i sitt ursprung samma beståndsdelar som dagens vapensköld Nr 189 på Riddarhuset- ett berg med en stjärna över. Bron har omvandlats till ett berg. Ekorren blev  med tiden utbytt till två visirhjälmar.
Information till alla och envar.
Claes J.E.E.Funck Saltsjöbaden