NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 11 maj, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 11 maj, 2014
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2010-07-21, 19:22
Christina Juliana Wargentin skriver i sin dagbok den 4 februari 1808:
 
Dog ordens bisk och biskopen Öf Vesterås stoft. Comend af
Nordst orden doct Johan Gustaf Flodin i Västerås 67
år af upstegen podager.
han var en redelig man, nitisk präst, hade särdeles
lyckliga predikogåfvor, god och huld man och god fader
mycket blödig, men munter och vänlig. hade i yngre åren
en utmärkt vacker figure, men var af svag constitution
och i hela 30 år plågad af gikt och podager.
jag saknade i honom en särdeles vän och välgörare,
han lemnade enka och 1 son Lieutnant som nylig hem-
kommit ifr Pommern, samt 1 dotter enka efter öfverste
Gedda, hvilken med sina 4 barn sedan hans död varit
i fadrens hus.  
(Källa: Christina Juliana Wargentins dagbok 1771-1825, s 242; i avskrift på Stockholms stadsmuseum).
 
(Meddelandet ändrat av lars_markus 2010-07-21 19:22)