NULL Skriv ut sidan - Falck / Falk

Anbytarforum

Titel: Falck / Falk
Skrivet av: Karin Uhrvik skrivet 2015-10-02, 08:48
Vilka uppgifter finns i bördsbrevsexcerpten från Jönköpings läns museum? Står det ur vilken dombok uppgifterna är hämtade? I så fall kan man ju kolla i originalet om det står Daniel eller David.
 
Uppgifter för Daniel Falck i Malmö ur Svenskt silversmide
Daniel Falck 1685-1705
Mästare 1.12.1685, mästerstycke: ett credentz, en amolerad ring och ett pitzér; ålderman 11.7.1688 efter Gertzen och 11.3.1689 vice verdie; råkade 1704 i strid med ämb med andledning av att silver försåldes utan provinsstämpel; reste i denna angelägenhet till Sthlm 1705 och synes ha stannat där; var död 31.1.1712.
Källor: Malmö prot och inskr bok; MSA rådsturättens dombok, skattel, stadens räk; Bager.
 
Svenskt silversmide, Guld och silverstämplar, 1520-1850, Nordiska museets förlag, 2000. Författare Erik Andrén, Brynolf Hellner, Carl Hernmarck och Kersti Holmquist. ISBN 91 7108 469 X