NULL Skriv ut sidan - Falck / Falk

Anbytarforum

Titel: Falck / Falk
Skrivet av: Charlotte Söderblad skrivet 2015-09-08, 13:16
I programmet ”Vem tror du att du är, igår om Björn Kjellman,  
så berättade historikern Bo Eriksson om en anfader till Björn.
 
Björns mormors, farmors, farmor hette Ulrika Montelius och var prästfru.
Ulrika Montelius farmors, mormors far hette Hans Larsson.
 
Denne Hans Larsson hade två söner, Arvid och Jost, som båda fick en för sin tid fin utbildning.  
Jost började, som 20-åring, en anställning hos fadern Hans. Jost köper gårdar i omkringliggande socknar.  
År 1631 syns även brodern Arvid i rullorna och även han har köpt gods och gårdar.  
Så småningom tycktes det skumt att de kunde äga så mycket, och det verkar uppenbart att de skott sig på statens medel, genom att stoppa skattepengar i egen ficka.
 
År 1632 anklagas de för Högmålsbrott och samtidigt även för lägersmål.  
Pappa Hans svär sig fri, Arvid erkänner brott och får ett lindrigt straff.  
Jost anklagas för två fall av lägersmål, i det första är båda ogifta och båda får böter.  
Vid det andra lägersmålet har Jost hunnit gifta sig, och klarar sig undan straff, men kvinnan, vid namn Kristina Jönsdotter, som var tjänstekvinna, döms till döden. De klarar sig även undan Högmålsbrottet.
 
År 1637 svär Jost eden, tillsammans med 5 stycken kamrerare, att bevaka statens skatteinkomster på riksnivå.  
Till och med ett adelskap, Falckenstierna, är på gång. Vid introduktionen opponerar sig adeln och gamla anklagelser kommer upp på nytt, även Arvid dras in i detta. Det blir en stor affär av det hela.
 
I maj 1642 blir det så rättegångsförhandlingar och domstolen konstaterar att Jost begått Edsbrott.  
Han har brutit mot ämbetseden han svor 1637, och till detta kan läggas en lång lista av andra oegentligheter han begått.  
Han har skakat om rikets ekonomiska förvaltning i grunden. Ett enormt bedrägeri mot den svenska kronan!  
Han befinns vara skyldig.  
 
Domen löd:
..alltså ska han icke allenast avsättas ifrån sitt ämbete, utan och tu hans finger, dem han till sin presterade trohetsed uppbräckt, dock såsom en menedare haver, avstumpas. ...varföre skall han straffas med livet!
 
Han döms alltså till stympning och sedan till döden.
Även Arvid döms till döden, men han blir benådad.
 
Domen diskutterades mycket i samtiden.  
Drottning Kristina, endast 16 år vid tillfället, argumenterade emot dödsstraffet.  
Axel Oxenstierna, som vid tiden var rikets mäktigaste och mest betydelsefulla man, argumenterade däremot för ett dödsstraff, och eftersom hans ord var lag så blev det så.
 
21 juni 1642, avrättades Jost Hansson, 40 år gammal, på Gustav Adolfs Torg i Stockholm.
 
 
Så långt vad som berättades i programmet igår.
Denne Jost Hansson, har förekommit här bland Falckarna, med faderns Hans. I programmet sägs fadern heta Larsson och det var det som väckte mitt intresse. Tänkte att det kanske kunde intressera någon annan också.
 
Med vänlig hälsning
Charlotte