NULL Skriv ut sidan - Falck / Falk

Anbytarforum

Titel: Falck / Falk
Skrivet av: Stefan Åhman skrivet 2015-06-01, 21:57
Johan Falck som behnadlas i inlägget ovan () är enligt Lewenhaupt f 1658 i Östergötland. Detta är också vad som framgår av Artilleriregementets rulla; se Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1654 (1713-1713) Bild 2770 (AID: v482190a.b2770). Enligt Lewenhaupt avlider Johan Falck i mars 1716. En son, bergsfogden Abraham Falck, död 1753 noteras, jämte en dotter Maria, gift med N Blidberg.
Johan Falck är enligt Lewenhaupt fänrik. Lewenhaupt anmärker att Johan Falcks far var inspektor vid Krusenberg.
 
I SBL, se http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15008 , omtalas bergsfogden Abraham Falck, d 1753, men med fadern angiven som bergsfogden Johan Andersson Falck, d 1704. Enligt Wilstadius, Bergsfogder i Tabergs bergslag ,Tabergs hembygdsförenings årsbok (Tabergs Bergslag) i del IV 1942, s 69ff är Abrahams far löjtnanten Johan Andersson Falck, d 1704. Dessutom omtalas Johans hustru Kjersti Persdotter.
 
Enligt Odencrantz  Kongl. Götha Hofrätts presidenter, ledamöter och betjäning, Linköping 1803, är Abrahmans far löjtnaten vid artilleriet Johan Andersson Falk f i Östergötland, d 1704 med hustrun Kjerstin Persdotter från Visingsö.
 
Lewenhaupts uppgift att Johan Falck vore son till en inspektor vid Krusenberg får ett visst stöd av en uppgift hos Hülphers , vol 4 s 44; se
 
http://hosting.devo.se/genealogi/catview.html?method=getPageContents&fitMethod=F IT_WIN&zoomSteps=0&rotate=0&width=1910&height=876&bookId=7&pageNo=49
 
Här återfinnes en löjtnant vid artilleriet Johan Falk, son till en inspektor vid Krusenberg. Han uppges ha haft tre döttrar, Maria Johansdotter, Helena och Anna Christina, den sistnämnda gift med hofmästaren P Paulin hos K K Scheffer (om jag nu läst rätt ...). Två bröder anges, Gustaf Falk f 1676, d 1736, krigskommissarie och Jonas Falk f 1681, d 1714, apotekare i Gävle. Dessa bröder återfinnes i bou efter bokhållaren Jonas Falck, d 1713-12-09 i Stockholm, se Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:81 (1714-1714) Bild 1350 / sid 807 (AID: v222382.b1350.s807). Någon son Johan finnes här inte upptagen, men väl en kornett Sven Falck.
 
Således föreligger tämligen divergerande uopgifter angående Johan Falck såsom varande löjtnant, fänrik eller bergsfogde. Var dödsåret 1704 eller 1716? Och vilka källor förlitade sig Odencrantz på? Att Johan Falck saknas i bou jämte sina föregivna bröder är också anmärkningsvärt.
 
Frågetecknen hopas.