NULL Skriv ut sidan - Falck / Falk

Anbytarforum

Titel: Falck / Falk
Skrivet av: Mikael Andersson skrivet 2015-05-11, 17:00
Inte mycket men kanske något
 
Se Eksjö Museum:  
http://www.google.se/url?url=http://www.eksjo.se/content/download/1052/6223/file ...&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FLNQVfzTLsKhsAHPsoC4CA&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjC NFnA-ldHM0nuE-CPvV_Sz6i8JrazQ
 
Gudmund Falk 1675-1694
Född 1645. Kämnär 1681.
Död 13.5.1694.
Änkan Rachel Ring 1694-1697
Gifte 1697 om sig med Daniel Ekman.
 
Tord Påhlman:
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/205/74659.html?1124181189 (http://forum.genealogi.se/index.php?topic=130282)
 
En kämnär var ledamot av kämnärsrätten som var en underdomstol under rådstuvurätten (rådhusrätten, motsvarar idag tingsrätten) i svenska städer. Kämnärsrätten höll ursprungligen sina förhandlingar ute på torget. Jag tror inte att kämnär var något egentligt yrke (heltidssyssla), snarare ett uppdrag i likhet med nämndeman.  
 
Mörck (Mörcke) från Eksjö:
http://www.mattiasloman.se/any/index.php?title=M%C3%B6rck_(M%C3%B6rcke)_fr%C3%A5n_Eksj%C3%B6
 
TAB 6
Peter Mörck, (son till Isak Bengtsson, Tab 1), född 1694 i Eksjö sfs, döpt 22/4; handelsman; avlade ed som rådman i Eksjö 1728-08-10; ? 1729-05-28. Gift 1717-12-22 i Eksjö sfs med jungfrun Rakel Falk, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1737-11-18 i Eksjö sfs med handelsmannen och rådmannen där Erik Norrman), född 1695 i Eksjö sfs, döpt 23/1, ? där 1742-01-28, dotter till guldsmeden Gudmund Falk och hans 2:a hustru Rakel Ring.  
 
Svenskt silversmide, 1520-1850, Volym 4:
 
Gudmund Falk -1675-1694 (1697) G. Andersson Falk var född 1645 ; kallas  
1675 guldsmed frân Eksjö dâ han höll »skifwa» vid vid höstmarknaden i Kalmar;  
övertog sâ Roluf Olofssons gârd; höll 1681 silverdisk pâ Jönköpings torg vid  
Knutsmässan ; kämnär 1681 ; död 13.5.1694.... Larsson; kom till Eksjö  
1696 och gifte sig 28.4.1697 med Gudmund Falks änka Rachel Ring (död 1728) ;  
burskap sâ; râdman; död 10.4.1715. ... D. Ekman; lärde hos A. Falck i Jönköping;  
ver gesäll 24.1.1719; var sannolikt mästare i Eksjö 1729; râdman; död 31.12.
1736.
 
Som kuriosa nämns en Rachel Ring 1693 att vara fadder på Gripenberg.
 
En artikel om Gripenberg finns här:
http://www.google.se/url?url=http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/1898 /1962_300.pdf%3Fsequence%3D1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8L5QVdegDIOhsgGkq4DoD w&ved=0CDsQFjALOAo&usg=AFQjCNFbOIvUOjJMgvOo3A-sDN3BZCpEfg
 
(Meddelandet ändrat av Mikaelandersson  2015-05-11 17:11)