NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 juli, 2003

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 juli, 2003
Skrivet av: Sven-Göran Hallonquist skrivet 2003-07-02, 17:08
Halmstad (Halland): Fendriken sf översten lejonhufvuds Regemente Oluf Ehörning och modren Elsa Enhörning dotter: Sophia Juliana den 21/6 1717.  
 
Peterson, Harald. matrikel Strängnäs Gymnasium 1628-1699 (Matricula Regii Collegii Strengnensis) finns på Stadsbiblioteket i Stockholm (stora)
1655: Classis I: Nicolaus Petri Enhörn.
1680-86: Carolus Enhörning Stipendiat 1684 (Lector Eloq. et Po?s. Str. 1698. Pastor in Huddinge. inde in Floda)
1693-1701: Ericus Enhörning (Scriba Holm.). Upsal. profectus 1702 in febr.
 
Karlstads allm. läroverk 1693-1821 (mikrokort från SVAR)
1696: Ericus Elia Enhörning. Dödde gymnasist
 
1697: Nicolaus Elia Enhörning. t. Upsala 1707. död s. student 1710 i Stockholm.
 
Andra i denna diskussion omnämnda personer vid läroverket:
 
1696: Nicolaus Erlandi Hofsten. Lectors son i Carlstad. Upsala 1703. Stadssecreterare i Carlstad och v.häradshöfding. Dog 1725
 
1703: Benedictus Erlandi Hoffsten. Lectors son i Carlstad. Uppsala 1707. Secretaire i Commerce Rådh ... 1726...dödde 1752 i december.
 
1711: Andreas Johanni Brelin. Arrendatorson på Carlberg i Grums sn. Uppsala 1717. dödde student 1718
 
1712: Nicolaus Johanni Brelin. Uppsala 1717. Notarie rådsagan i Carlstad 1718. Reste utomlands och blef värvad vid Preussiske garnisonsregementet, sedan utlandsresor...Skeppsbrott 1721. Lunds Akademi sedan Uppsala 1723. Magister 1725. Präst 1726. Notarius Confisconi 1732. Pastor i Bolstad 1743. Theologie Doctor i Wittemberg 1748. Dödde 1753 i Bohlstad.
 
Juni 1735. Petrus Ollongren. Landsgewaldigerson. Uppsala 1740. Präst 1750. Amanuensis consist. 1751. Pastor i Gillberga 1772. Dödde 1777.