NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 juli, 2003

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 juli, 2003
Skrivet av: Per Magnusson skrivet 2003-04-29, 15:52
Hej Pehr!
 
lite bekräftelser och källhänvisningar:
Margareta och Lars Hörstedt gifte sig den 29/9 1722 enligt sid 11 i vigselboken C:2 för Älgå (S).
 
I dödboken för Köla (S) F:3 s139 står följande:
1771, Hofsten
Madame Margareta Enhörning, Bokhållaren Hörstedts hustru. Fadren var Liuetnanten Elias Eriksson Enhörning, modren Anna Nilsdtr Hofsten: dödda den 11 januari af ålderdomssvaghet, 75 år gammal.
 
I de HFL för Köla som födelseåret står noterat på Margareta, så är det 1698. (detta kan ju grunda sig i en felläsning av 2 till en 8) Felläsningar vore isåfall inte den första i den kyrkoboken, Margaretas dotter Anna gift Dahlman står angiven som född 1728 istället fär 1723.
se Köla (S)  
AI:5  s122 GID=502.19.95800
AI:6  s081 GID=502.20.106500
AI:7  s168 GID=502.22.4400
AI:8  s005 GID=502.23.6800
AI:9  s023 GID=502.24.22500
AI:10 s004 GID=502.25.24800
AI:11 s004 GID=502.26.39400
 
Annas födnotis: C:2 sid 38c [GID=545.31.39200] =>
född 17/7 döpt 21/7 1723.  
faddrar:  
Kapten Staf i Ö Skyberg, Älgå
Fänrik Grubb ibid.
Olof Almberg ibid.
Lisa Lagerlöf bar barnet
Hustrun Brita Staf i Ö Skyberg
Hustrun Christiana Lagerlöf
 
Elias födnotis s22 i C:3 [GID=545.32.50400] =>
född (17)/1 döpt 23/1 1726. datumet för födseln är svårläst!! (på mikrofilm)
faddrar:
Fänrik Johan Grubb i Ö Skyberg
samt dennes son
Styckmästaren? Johan Grubb i Sulvik.
Prostinnan i Elgå Mariana Kientzel? bar barnet.
Jungfru Greta Lagerlöf
Jungfru Anna Enhörning i Elgå
 
Tvillingfödseln med uppgifter som du har ovan stämmer med s37 i C:3 för Älgå. de begravdes i samma grav står också noterat, inga faddrar då dopet som förrättades blev ett nöddop.
 
Eriks födnotis s52 C:3 [GID=545.32.52000]=>
född 18/9 döpt 22/9 (22 ngt otydligt men snarare 22 än 21)
Faddrar:
Wälborne Löjtnant Carl Bagge uti Elgå
Mons. Lars Berg i Ottebohl
Anders Andersson ... i Elgå (ett otydligt tillnamn)
Fru Anna Toresson i Elgå bar barnet
madame Maria Enhörning i Carlstad
jungfru Christiana Lagerlöf i Elgå.
 
Dessutom finns på s05 i AI:8 för Köla (S) en Christina f 1835 noterad som dotter hos Greta Enhörning  
men någon födelsenotis har jag inte hittat åt henne varken i Köla, Älgå, Glava, Ny, Eda, Arvika, Skillingmark, Karlstads eller Järnskogs födelseböcker för 1735.
 
mvh Per Magnusson