NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 juli, 2003

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 juli, 2003
Skrivet av: Pehr Sahlin skrivet 2003-04-28, 15:59
Besökare Henrik Enhörnings änka Sara Enhörning, född Beckman, avlider 6 augusti 1759 i Stockholm [Adolf Fredriks församling], 65 år gammal.
Dödsorsaken är bröstfeber och hon begravs 8 augusti. Enligt bouppteckningsregistret var hennes dödsdag 5 augusti.
I registret för kronotaxeringslängderna för år 1750 i Stockholm finns krögerskan Sara Enhörning i Kungsbacken och Sanden samt besökareänkan Enhörnings krog nr. 846 i Norrmalms Övre
 
Sonen Elias Enhörning föddes 1720 enligt ett från 1739 upprättat bördsbrev som i registret har nr. 1739:420. På Stadsarkivet i Stockholm fanns dock inte detta bördsbrev, där hade man endast från åren 1718-1738 och 1740-1749 oturligt nog. Enligt ovanstående bördsbrev skulle Elias bli glasmästare och var son till besökare Henrik Enhörning.
I 1741 års mantalslängd för Stadens Inre Del är Elias Enhörning glasmästargesäll hos glasmästare Andreas Wilhelm Bodenbourg.
I 1755 års mantalslängd för Jakobs församling bebor tobaksbetjänt Elias Enhörning, 33 år, eget hus med sin hustru, 28 år, och son, 4 år.
1755 5 augusti vann tobakshandlare Elias Enhörning burskap som borgare i Stockholm, hans löftesmän var då hökaren Peter Mörk och tobaksfabrikör Jöns Sahlsten.
I 1760 års mantalslängd för Kungsbacken och Sanden finns borgaren och tobakshandlaren Elias Enhörning, 40 år, med sin hustru, 38 år, och son, 9 år samt dotter, 4 år
 
Elias Enhörnings hustru hette Christina Märta Follmer [Wolmers], född 1718 och död 1776 5 december [enligt husförhörslängd AI:4 för Enköping sid. 119]. Har inte funnit henne i död-och begravningsboken. Glasmästare Elias Enhörning avlider 1789 6 februari i Enköping, 60 år gammal. Dödsorsaken är lungsot och han begravs 8 februari.    
 
Återkommer senare med vad jag har om deras barn.