NULL Skriv ut sidan - Drechel / Drickel / Dreschel

Anbytarforum

Titel: Drechel / Drickel / Dreschel
Skrivet av: Lena Bristrand (Lebo) skrivet 2003-10-31, 22:37
Jag har hitta lite till om dessa Dreschel.
 
Fredrica och hennes mor, samt en av hennes bröder, Adolf, finns på Sabbatsberg från 1825.
Jag vet fortfarande inte i vilken församling Fredrica är född trots att jag letat i de flesta av Stockholmsböckerna för tiden.
 
Hennes troliga far, traktör och sjöman, sannolikt skriven i Tyska församlingen, har rymt.
 
Sabbatsbergs fattighusförsamling, anteckningar från kyrkobok 1825-1826,¶
sal 3, Stinkrummet¶
 
Drichel Anna Cath. Sjömanshustru Fadr. Skomak. Mäst. Silfverberg.
 
Född och föräldrar:
1779 i Apr i Götheborg.
Fadr. Skomak. Mäst. Silfverberg.
 
Lefnadshändelser:
Kom till Stockholm 1804 med sin första man Sjöblom, som dog i Waterford 1809.
Blef gift med sjöman Drichel 1815. Denna senare man rymde 1825.
Med första giftet 2 barn af vhilka en gosse lefver.
Med senare mannen 4 barn, hvilka alla lefva.
 
Intagelsedagen  och varifrån:
1825 3/11 fr. Tyska förs.
 
Betyg:
Ej commen på mer än 5 års tid.¶
 
Död/flyttat:
Flyttat till Kur-huset i Julii 1826.
 
Sabbatsbergs fattighusförsamling, anteckningar från kyrkobok 1827-1868:
Namn: Anna Cathar.
 Gl. b.p.66
Yrke eller Character: Sjömans-hustru
Födelsår, månad, dag: 1779 apr
Födelseort: Götheborg:
Fader: Skomakare Silfverberg
Inskriven: 1825 Nov 3
Församl hvarifrån kommen: Tyska
Vistellsetid i Stockholm för inskrivningen: 22år
Beskaffenhet af medförda betyg: Ofullst. + - +
Bigraphiska anteckningar efter den inttagnes egen uppgift:
Kom till Stockholm 1804 med sin första man Sjöblom, som dog i Waterford 1809.
Gift med sjöman Drichel 1815. Denne idkar trakteurs-rörelse - rymde 1825.
Med första giftet 2 barn af vhilka ett lefver.
I det  senare 4, hvilka alla lefva.
 
Lefvande barn: 5 barn- 2 Söner i Tunnbind. Lära
1 son Adolf, upptagen af Past.? Häggman
1 dotter hos henne boende  
och 1 barn å barnhuset.
Arbetsförmåga och sysselsättning: Föga
Senaste nattvardsgång före inskrivningen: Ej Communicerat på många år.
Nattvardsgång inom fattighuset: -
Uppförande:  Opålitligt, Böjt för drycker.
Döds-år-månad och Dag: 1828 Jan 1
Diverse: I Julii 1826 flyttad till Kurhuset jemte sin dotter att botas mot ?
veneriskt skabb. -
återkommer båda, obotade d.28 Mars 1827.
 
Trots denna  svåra uppväxt, så fick Fredrica ett rätt långt liv och lämnade en ganska bra förmögenhet efter sig.
 
/Lena