NULL Skriv ut sidan - Dell

Anbytarforum

Titel: Dell
Skrivet av: Lotta Andersson skrivet 2014-10-16, 14:56
Ett utdrag ur mitt program, minsläkt. Tar gärna emot synpunkter.
Anfäder
Cristina Dell
   
Cristina Dell. Född 1717-05-28 Vibytorp, Hallsberg 1). finns 1728 angivet i husförsör i hallsberg, vibytorp 1723-1749 finns 1721 angivet i husförhör i hallsberg, rävhult 1791-1795  Till dopet 1717 finns den senare maken Petter Lemon med som dopvittne/fadder Död 1792-09-18 Rävhult, Hallsberg 2). död i rödsot Far: I:1 Johan Fredrik Dell. Mor: I:2 Görell Jung Brauner.
 
Källa:Hallsbergs kyrkoarkiv, husförhör 1773-1785 Rävhult
 
Madame eller Madmoiselle
 
Kan anta att hon är första barnet då jag inte finner någon Dell född i Hallsberg ifrån 1705. Nä Christina föds är fadern 32år. Möjigt att dom bodde någon annan stans än Hallsberg före Christinas födelse.
 
Familj med Petter Eriksson Ytter Lemón (Född 1684-01-09 Lerbäck 3). Död 1763-02 Rävhult, Hallsberg 4).)  Vigsel 1744-06-17 Vibytorp, Hallsberg 5). Gifter sig med Petter Lemon några veckor efter fadern dör, möjligt att Petter Lemon som var fadder/dopvittne till Kristina Dell när hon föddes hade ett ansvar för henne och därför gifter dom sig.
 
   Barn:
   ? Lemón. Född 1744 6). Död 1745-05-27 Å, Hallsberg 6).  
   Anders Petter Lemón. Född 1746-06-01 Rävhult, Hallsberg 7). Död 1819-01-23 Sandviken, Tjällmo 8).  
   Karl Henrik Lemón. Född 1750-08-04 Rävhult, Hallsberg 7). Död 1804-09-29 Backagården, Bällefors 9).  
   Maria Greta Lemón. Född 1754-03-22 Rävhult, Hallsberg 10). Död 1828-04-18 Rävhult, Hallsberg 11).  
   Brita Kristina Lemón. Född 1758-05-04 Rävhult, Hallsberg. Död 1825-02-06 Rävhult, Hallsberg 12).  
 
 
 
Generation I
 
I:1  f
Johan Fredrik Dell. Löjtnant. Född 1685 Hallsberg 13). Bouppteckning som anger 1690-1691 som födelseår Anges vara 59år vid sin död Död 1744-05-23 Vibytorp, Hallsberg 13). Vid sin död anges han vara 59 år. Far: II:1 Fredrik Dell. Mor: II:2 Christina Schiörz.
 
Bouppteckningen anger Löjtnant välborne Johan Friedrich Dell som namn. -Kumla häradsrätt FIIa:2, sid 9:
 
 
Fänrik, 1717
Löjtnant, 1712
Förridare. 1718 Närke och Värmlands regemente, Näs kompani
 
Familj med Görell Jung Brauner (Född 1697-03-16 Litslena, Uppsala 14). Död 1790-11-21 Stora Kil, Värmland 15).)  Vigsel 1714-09-03 Hallsberg 16).
 
   Barn:
   Cristina Dell. Född 1717-05-28 Vibytorp, Hallsberg 1). Död 1792-09-18 Rävhult, Hallsberg 2).  
   Carl Fredrik Dell. Född 1719 Hallsberg 8).  
   Andreas Dell. Född 1722 Hallsberg 8).  
   Johan Dell. Född 1727 Hallsberg 8).  
   Ann Görel Brita Dell. Född 1729-12-20 Vibytorp, Hallsberg 5). Död 1805-10-31 Hardemo, Örebro 17).  
   Petrus Dell. Född 1732-03-14 Hallsberg 18).  
   Nils Magnus Dell. Född 1734-12-23 Hallsberg 18).  
   Susanna Margareta Dell. Född 1737-04 Hallsberg 8).  
   Adam Dell. Född 1739-11-29 Hallsberg 18). Död 1740 Hallsberg 18).  
   Olaus Johan Dell. Född 1741-04-05 Vibytorp, Hallsberg 19). Död 1790-12-08 Stora Kil, Värmland 18).  
 
I:2  m
Görell Jung Brauner. Född 1697-03-16 Litslena, Uppsala 14). Död 1790-11-21 Stora Kil, Värmland 15). Far: II:3 Carl Brauner. Mor: II:4 Giörill Larsdotter Jung.
 
bild 201 stora kil A1:10
 
 
Generation II
 
II:1  ff
Fredrik Dell. Mönstringsskrivare. Född 1660 ? 20). Föddes ca 1660 Död 1692-01-13 Hallsberg 21). Testamente 1692 LI:1 bild 30. Han dör alltså före det. Jag kan bara tyda årtalet  för noteringen i LI:1.  källa till dödsdatum page 57 of N-V reg. GMR recorded 26-28 Aug. 1693 at Karlstad. Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 172 (1693-1695) Image 34 / page 58 (AID: v46616a.b34.s58, NAD: SE/KrA/0023)
 
Mönsterskrivare vid Örebro Kompani. Kristinehamns Kompani. (Annika)
 
Familj med Christina Schiörz (Född. Död 1720-08-07 Hallsberg 22).)
 
   Barn:   
   I:1 Johan Fredrik Dell. Född 1685 Hallsberg 13). Död 1744-05-23 Vibytorp, Hallsberg 13).  
   Margareta Greta Fredriksdotter Dell. Född 1690-04-08 Hallsberg 23). Död 1764-12-29 Tomta, Hallsberg 8).  
 
II:2  fm
Christina Schiörz. Född 24). Hon nämns första gången 1684. Inte säkert hon föds det året, men iallafall inte senare. Död 1720-08-07 Hallsberg 22). Fältväbel Anders Pungs hustru i Vibytorp. Far: III:3 Nils Schiörz. Mor: III:4 Christina Schlorff.
 
Familj med Anders Pung  Vigsel 1702-03-25 Hallsberg 25).
 
II:3  mf
Carl Brauner. Komminister. Född 1665. Död 1698 20).
 
Familj med Giörill Larsdotter Jung (Född 1672-11-03 Nyboda, Veckholm 26).)  Vigsel 1694-06-21 Veckholm, Enköping 27). Hr Carl Brun med jungfru Görilla Larsdotter Jung på Ekholm
 
   Barn:   
   I:2 Görell Jung Brauner. Född 1697-03-16 Litslena, Uppsala 14). Död 1790-11-21 Stora Kil, Värmland 15).  
 
II:4  mm
Giörill Larsdotter Jung. Pastorska. Född 1672-11-03 Nyboda, Veckholm 26). Far Lars Olofsson befallningsman i Nyboda Far: III:7 Lars Olofsson Jung. Mor: III:8 Göril Dominicidotter.
 
Pastorskan Giörill Jungh bor i Ålsta i Hallsberg 1705--1723 och 1733-1745 i Vibytorp, Hallsberg, T
Hallsberg AI:3 (1723-1749) Bild 165 / sid 319
 
Hennes andre make Waller, komminister i Litslena i Uppsala stift, regem.pastor vid Nerikes och Wärml. regem. 1703;
fången vid Pultava 1709 och förd till Tobolsk i Sibirien. Åter-
kom 1722. Kyrkoherde i Karlskoga 1726-1739, g. m. Göril Jung, frälseinspektorsdotter från Uppland.
 
Familj med Anders Waller (Död 1739 Karlskoga 28).)
 
 
Generation III
 
III:3  fm f
Nils Schiörz. Kaptenslöjtnant. Född 1639 ? 20). 1630 talet Död 1701-02-02 Narva, Estland 29). Dör av vid Narva erhållna sår. Tveksamt är födelseåret då han är ganska gammal för att fara ut i krig. Far: IV:5 Nils Pedersson Sköör.
 
Schiörtz, Nils, son till löjtnant Nils Pedersson Sköör, underofficer vid Nerikes och Vermlands reg. 1654 /.../; kapten därstädes 1700 11/10 [Nerikes och Vermlands reg.]; död 1701 3/2 av vid Narva erhållna sår; begravd i Hallsberg samma år 25/3.
-Utdrag ur Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar av Adam Lewenhaupt:  
 
Familj med Christina Schlorff (Död 1718-06-15 Vibytorp, Hallsberg 30).)
 
   Barn:   
   Nils Nilsson Schiörz. Född 1660-11-04 Grimsten härad, Örebro 31). Död 1749-04-22 Vadstena Krigsmanshus 20).  
   II:2 Christina Schiörz. Född. Död 1720-08-07 Hallsberg 22).  
 
III:4  fm m
Christina Schlorff. Kaptenshustru. Död 1718-06-15 Vibytorp, Hallsberg 30).
 
Finns i Vibytorp SVAR Hallsberg AI:1 sid 130 som captensänka och i Vibytorp SVAR Hallsberg A1:2  sid 106, noterad som Captensänka och död  
 
III:7  mm f
Lars Olofsson Jung. Befallningsman. Död 1694 Ekholm, Veckholm 27). Testamentespenning erlagd 1694-06-20 Testamente 1694-06-20 Veckholm, Enköping 27).
 
Familj med Göril Dominicidotter (Död 1720 Veckholm 32).)
 
   Barn:   
   Magnus Larsson Jung. Född 1670-09-16 Nyboda, Veckholm 33).  
   Annika Larsdotter Jung. Född 1671-10-06 Nyboda, Veckholm 34).  
   II:4 Giörill Larsdotter Jung. Född 1672-11-03 Nyboda, Veckholm 26).  
   Maria Larsdotter Jung. Född 1674-07-25 Nyboda, Veckholm 35).  
 
III:8  mm m
Göril Dominicidotter. Död 1720 Veckholm 32). Testamentespenning erlagt 1720-10-02 Testamente 1720-10-02 Veckholm, Enköping 32). Testamentespenning efter Lars Olofsson Jungs änka, Göril Dominicidotter på Ekholmen.
 
 
Generation IV
 
IV:5  fm ff
Nils Pedersson Sköör. Löjtnant.
 
Familj med ?
 
   Barn:
   III:3 Nils Schiörz. Född 1639 ? 20). Död 1701-02-02 Narva, Estland 29).  
 
Personer
Carl Brauner (1665 - 1698)   II:3
Christina Schiörz (- 1720)   II:2
Christina Schlorff (- 1718)   III:4
Cristina Dell (1717 - 1792)   
Fredrik Dell (1660 - 1692)   II:1
Giörill Larsdotter Jung (1672 - )   II:4
Görell Jung Brauner (1697 - 1790)   I:2
Göril Dominicidotter (- 1720)   III:8
Johan Fredrik Dell (1685 - 1744)   I:1
Lars Olofsson Jung (- 1694)   III:7
Nils Pedersson Sköör   IV:5
Nils Schiörz (1639 - 1701)   III:3
Källor
 
1)   Hallsberg C:1 bild 94/sid181
2)   Svar Hallsberg C:1 sid 191
3)   Svar Kumla T-län AI:2
4)   Svar Kumla T-län AI:2 p487
5)   Svar Hallsberg C:2
6)   Svar Hallsberg C:2 bild 70
7)   Hallsbergs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker(1727-1779)
8)   Anbytarforum
9)   Svar Bällefors födelse och dopböcker 1759-1806
10)   Svar födda Hallsberg 1727-1779
11)   Svar Hallsberg 1826-1830
12)   Svar Hallsberg 1821-1825
13)   Svar Hallsberg C:2 1727-1779 bild 62/sid 117
14)   Litslena C:1 (1694-1750) Bild 116 / sid 112
15)   Stora Kil C:12 (1789-1811) Bild 82 / sid 157
16)   Hallsberg C:1 sid 149
17)   Ancestry
18)   Geni.com
19)   Svar Hallsberg C:2 sidan 50
20)   Annika (email)
21)   Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 172 (1693-1695) Image 34 / page 58
22)   Hallsberg C:1 (1700-1726) Bild 111 / sid 215
23)   Hallsberg C:2 (1727-1779) Bild 126 / sid 245
24)   Mantalslängd för Vibtorp
25)   Hallsberg C:1, s20
26)   Veckholm C:I bildnr 18
27)   Veckholm C:I bildnr 82
28)   Mantalslängd
29)   SVAR Hallsberg CI sida 4
30)   SVAR Hallsberg CI sid 211
31)   Utdrag ur Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar av Adam Lewenhaupt
32)   Veckholm LIa:2, s6
33)   Veckholm C:1, bild 8
34)   Veckholm C:1, bild 14
35)   Veckholm C:1, bild 27
 
(Meddelandet ändrat av Queenxiter 2014-10-16 17:46)