NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2008
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2008-01-18, 16:24
Vad står det grå wadmals..?  
Har gjort följande tolkning:  
medh mässingsknappar utij och underklädn...  
af skinn.., under..? uti brun klädes..  
och wäst, men hwilcka kläder han med afwijk..
har egentel: haft på sig, är obekant; hwarf..  
har mig slijkt till Eders höga nåde ödmiukelig..
referera skohlat, på det denne mandråparen  
Petter Håkansson öfwer alt må efther slagen  
blifwa,...
 
Tyvärr har text fallit bort vid scanningen.
Mest osäker är jag det rödmarkerade ordet.
Jag gissar att det avser byxor av skinn och
inte underkläder i vanlig bemärkelse.
 
Göran Johansson