NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2008
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2007-12-18, 19:07
Släktförhållandena vid gränsen mellan Danmark och Sverige kring 1550 var tydligen komplicerade. Den danske bonden Nils Stolpasson var fru Märtas på Värnanäs (i Sverige) landbo. Denne Nils som hade tydligen rätt att bedriva ålfiske på den svenska sidan av Lyckebyån! Eftersom han hade slagit ihjäl en dansk bonde så tvingades han dock (för mansboten) pantsätta  denna fiskerätt till den döde bondens danska släktingar som därmed ansågs ha fått rådighet över sig fisket i hela ån. Dansken Nils Stolpasson hade således rätt till fiske på den svenska sidan av gränsen och lär väl också ha betalt skatt för detta fiske i Sverige. Detta bör ha inträffat några årtionden innan Nils Dacke kom in i bilden som brukare i Flaken och det omtvistade fisket. Nils Dackes farbroder Olof Dacke hade tidigare betalt den skatt som utgick för gården i form av s.k. häradshövdingegästning. Det var också där Dackes medbrottsling Jon Andersson bodde 1535 då böterna (för fogdemord) för honom betalades. Det förefaller knappast vara en slump att namnet Dacke senare dyker upp Furs by i Fridlevstad. Frågan är då om dessa Dackar i Fur kanske t.o.m. var ättlingar i rakt nedstigande led till Nils Dacke själv. Sekundärkälla: Gerhard Hafström, Personhistorisk tidskrift 1928, sid. 185-189. Hafström hänvisar i sin tur till såväl danska som svenska primärkällor.}