NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2008
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2007-12-10, 19:11
Om Inge Nielsen var identisk med Inge Dacke så är det troligt att fadern var den Nils som fördes på tal vid tinget i Konga h:d 1614-15. Målet handlade om en Påvel i Stränganås som hade dräpt Sune Öde. Sune Öde och dennes bror Per Öde å ena sidan och Gudmund i Grönadal och Påvel i Stränganäs å andra sidan hade träffats i Baggetånga (nuvarande Åbyholm)för att skifta boet efter bonden Nils i Baggetånga. Bonden Nils hade under den danska fogdetiden blivit tillfångatagen av svenskarna och förd till Kalmar skans. Nils blev frisläppt mot 60 dlr borgen. Släktingen Per Öde lade ut 34 dlr och Nils själv resten. När arvingarna kom till gården fanns inget att dela. Den danska överhögheten hade tagit allt lösöre under fogdetiden. De började jämka om gården och Per Öde hävdade att han skulle ha gården för sina utlagda 34 daler svenska. Motparten vägrade samtycka. 1610 fanns i Baggetånga bonden Inge Nilses och 1612 Kirstin Nilses. Nils torde ha avlidit i samma veva och det är knappast en alltför grov gissning att tro att bonden Nils hustru hette Kirstin och att Inge var en son och efterträdare på den gård varom det senare tvistades. 1617 hette brukaren i Baggetånga Sven Påvelsson (kanske en son till Påvel i Stränganäs). 1618 hade bonden Sune Håkansson övertagit gårdsbruket. Inge Dacke omnämns för första gången 1618 som gårdsbo på granngården Fur. 1622 är Inge Dacke bonde i Fur. Efter 1632 omnämns han som gårdsman i Fur och bruket av gården har övertagits av svärsonen(?) Per Moe. Inge Dacke är omnämnd såsom gårdsman i Baggetånga 1648 men inte senare. Troligen avlider han någon gång kring 1649-50. Senare omnämns i mantalslängdern sönerna(?) Jon Ingesson (1655 kallad Dacke Jon), Sven Ingesson och Peter Ingesson.
 
Hypotetisk tabell:
Nils, bonde i Baggetånga, d. ca 1612, g.m. Kirstin
son: Inge Nielsen, bonde i Baggetånga, d. 1649-50
sonsöner: Peter Ingesson, bonde i Fur och Baggetånga, Sven Ingesson och Jon Ingesson (=Dacke Jon). Den sistnämnde kan var identisk med en Jon Dacke senare bosatt i Långasjö. 1679 - Dom 8 trin: gaff Jon Dacke i Ramsiö 1 mark; 1686 - Test: efter Jon Dacke i Ramsiö 1 mark(Långasjö kyrkoräkenskaper).