NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2008
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2007-12-10, 12:34
Jonny Nilsson!
Ovan ställer du en fråga om Inge Dackes förfäder. Mig veterligt finns ännu inget som skulle kunna visa hur Inge Dacke var besläktad med t.ex. Nils Dacke. Utöver namnet Dacke och geografiska indicier finns en utsaga från 1728 i samband med dråpet på länsmannen Johan Persson från Bockabo i Vissefjärda. Dråparen Peter Håkansson sades var av Nils Dackes släkt. Det var inte ovanligt att Dacke vid denna tid användes som tillmäle - ett slags öknamn på en missdådare. Jag var inte beredd att godta detta. Efter en tids forskning kunde jag få belagt att Peter Håkanssons faktiskt genom sin moder Elin Persdotter var dotter till bonden Peter Ingesson i Fur, Fridlevstad sn och med största sannolikhet sondotter till den då danske bonden Inge Dacke i Fur (belagd i danska jordeböcker). Det fanns faktiskt en person i Fur med namnet Inge Nielsen(om denne är identisk med Inge Dacke vet jag däremot inte). Av kronologin att döma kan denna knappast ha varit en son till Nils Dacke - möjligen en sonson. Jag har tänkt fördjupa mig i den frågan men har inget att komma med just nu.
Göran Johansson