NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2003-04-26, 09:36
Hej Niclas!
 
Visst är det så att Jöns latiniserat borde ha varit Johannis, det har jag också insett. Torsten Burgman är en erfaren historiker och det förvånar mig att han inte själv har reagerat. Han skriver att uppgiften om att Andreas Jonae Hyltenius sades vara son till torparen Jöns (Jonas) i Hyltan, utan sockenangivelse har lämnats av riddarhusgenealogen Pontus Möller. Det är ännu mer förvånande att inte heller denna har ifrågasatt denna brist på logik. Vad säger herdaminnena?
 
Jöns i Hyltan var änkeman 1644-45. Om hustrun var i 70-årsåldern när hon dog så var hon född kring 1575 eller något i den stilen. Jöns kan ha varit jämngammal. Är födelseåret 1598 verkligen orimligt? Däremot kan man i alla fall undra varför han inte är omnämnd i Hyltan förrän 1634. Var han kanske hemmason eller ditflyttad?
 
Namnet Hyltan är en avledning av fornsvenskans Hult och betyder ungefär litet Hult.  
 
Vid medeltidens slut utgjorde Hyltan och grannbyarna det s.k. Krukögodset - ett 20-tal gårdar. Landbon 1498 var Swen Löff. Krukögodset ägdes då av Arvid Trolle.  
 
Gårdarna i Vissefjärda såldes vidare till Tyge Krabbe. Bönderna var ovilliga/oförmögna och slarvade med jorderäntan. Krabbe klagade hos Gustav Vasa som då själv köpte godset. Hyltan och grannbyarna blev därmed s.k. arv- och egethemman och efter Johan III:s död år 1592 kronogods.  
 
År 1571 hette brukaren i Hyltan Masse och år 1618 Sten.
 
Slutligen Niclas, du måste väl i alla fall hålla med om, gården Hyltan i Målilla är utesluten om Dackesägnen skulle visa sig ha något uns av sannolikhet i sig.
 
Hyltan i Vissefjärda är omgiven av Dackebyar. I norr ligger Hult som sägs ha brukats av Nils Dackes mor Elin. I söder finns Fur med Inge Dacke. Också Muggetorp och Bockabo har bebotts av Dackeättlingar för att inte tala om Lindön och Flaken i öster. Nog är tanken om att ätten Silfverskiöld skulle ha sina rötter i Vissefjärda en aning intressant?
 
Ser fram emot ditt svar.