NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26
Skrivet av: GHöran Johansson skrivet 2003-04-25, 07:58
Påståendet att Jöns i Hyltan i rätt linje skulle härstamma från Nils Dacke tillhör en Hyltensk släktsägen. Den kan naturligtvis inte jag utveckla - det får släkten Hyltenius svara för.  
 
Däremot kan jag konstatera att det faktiskt fanns en Joen/Jöns i Hyltan, Vissefjärda år 1634. Denne Jöns var änkeman 1646. Rent hypotetiskt kan han således ha varit far till Andreas Jonae Hyltenius (khd i Ölmstad 1638-66). Andreas föddes år 1598 och sägs av släkten Hyltenius ha varit son till en torpare Jöns i Hyltan (utan sockenangivelse). Det är kronologiskt sett inte alls omöjligt att det kan ha varit just Jöns i Hyltan, Vissefjärda sn som var den rätta barnafadern. Intressant är att Hyltan, Vissefjärda sn brukades av en bonde vid namn Nils åren innan Jöns tillträdde gårdsbruket. En fader till Jöns? Och därav kanske orsaken till den Hyltenska släkttraditionen om anknytning till Nils Dacke? Nils i Hyltan levde dock långt senare än Nils Dacke. Samröret med Dackebyarna i Danmark var annars påtagligt (se nedan). Någon sanning i traditionen om anknytning till Dackesläkten är därför långt ifrån otrolig!  
 
 
DIVERSE FAKTA OM HYLTAN I VISSEFJÄRDA:
 
1626 Peder  dombok s.möre 1625
klagade på att de danske som bor utmed gränsen i Baggetånga förstör fiskeredskap
1629 Per och Nils  mtl
1633 Nils + h  mtl
1634 Joen + h  mtl
1635 -”-  mtl
1637 -”-  mtl
1639 inget namn på brukare   mtl för utskrivning av soldater
1640 -”-  mtl
1641 -”-  mtl
1645 Jöns + h  mtl
1646 Jöns änkling  mtl
1647 Per + h  mtl
1647 inget namn på brukare   mtl för utskrivning av soldater
1648 Gumme + h  mtl
1649 -”-  mtl
1650 endast hustrun mtl
1651 Lars (Nilsson f. ca 1634) mtl
1653 Sven Larsson  dombok s.möre 1653
ger till känna att svärmodern h. Karin har flyttat till sin dotter Gertrud som bor i Danmark. Boskapen sändes dit, dottern dog och boskapen drog sig tillbaka till Hyltan igen!
1653 Änkan på frihet mtl för utskrivning av soldater (troligen Gummes h)
1666 Sven Larsson  dombok s. möre 1666
Sven och sonen Lars Svensson i Halesjö har slagit ihjäl blekingebonden Per Andersson. Anklagas av dennes son Anders Persson
1667 Lars Nilsson   mtl för utskrivning av soldater
1678 Lars Nilsson  mtl för utskrivning av soldater
1680 Lars Nilsson  mot länsman Olof Persson som  
företrädde Håkan Skytte och dess bönder i Furs gårdar
1683 Anders  Dopvittne hos Lars i Baggetånga
1701 Olof   Dopvittne hos Per Moe i Baggetånga