NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 1999-11-02, 23:29
Jan-Christer Strahlert och Tomas Alriksson.
 
Fabian Månsson skrev 1930 en artikel kallad Dackefejdens vagga. Norra Lindön som tidigare varit i frälsehänder händer hade genom gåva övergått till Skänninge kloster. Vid Västerås riksdag 1527 beslöts att frälset skulle återfå sin jord. För Vissefjärda sn innebar detta att Lindön, Krukö, Hyltan m.fl. gårder tilldömdes den danske riksmarsken Tyge Krabbe. Södra Lindön som var belägen i Torsås socken var att betrakta som en utgjord till Norra Lindön. Den blev kvar i kronans ägo. Gustav Vasa ägde genom arv själv gårdar i Danmark men kunde inte få några inkomster för på grund av ett system som innebar att de skilda rikenas frälse förvägrades rätt till sina i det andra riket belägna gårdar. Denna regel ändrades bl.a. genom den svenske kungens egenintresse och Tyge Krabbe kunde åter komma till sina Svenska gårdar. Krabbe tycks dock ha funnit det obekvämt att bråka med sina svenska bönder som under denna herrelösa tid kunnat betrakta gårdarna som praktiskt tagna sina egna. Han avstod därför sin rätt till kronan. Krabbes frälsegårdar i Vissefjärda övergick därmed från frälse- till kronohemman. Enligt Fabian Månsson dödades fogden Inge Arvidsson när han skulle ta Lindö-gården i besittning för kronans räkning. Ovanstående bygger helt på Fabian Månssons artikel.  
 
Landskapshandlingarna för Småland 1533:1A innehåller fodrings- och gärdeslängder. År 1535 finns Olof Dacke med i registret men otaxerad liksom en Joen Andersson. Av socknens ca 90 brukare saknas taxering (och gårdsnamn) för 7 st, däribland en Olof Dacke och en Joen Andersson. Senare samma år finns Olof Dacke medtagen utan angivande av gård, men i anslutning till Lindöns granngårdar Gajemåla och Nickemåla. Joen Andersson finns nu upptagen på Krukö. Vintern 1536/1537 redovisas fortfarande Olof Dacke medan Joen Andersson i Krukö saknas. Kan det möjligen vara så att Joen Andersson var identisk med bondeledaren Jon Andersson? Dackesläkten och Jon Andersson i Vissefjärda hade ju det gemensamt att de båda varit frälsebönder under Tyge Krabbe.