NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 1999-07-19, 10:16
Dackeättling 1728
 
År 1728 mördades länsmannen Johan Svensson i Vissefjärda av en dackeättling. Banemannen, den f.d. gästgivaren i Fur, Peter Håkansson i Bockabo sades i ett brev från kronofogden till landshövdingen samma år vara av Nils Dackes ätt. En våldsverkare som hela 185 år Dackens död i Rödeby skogar  omtalas på detta sätt - en anmärkningsvärd långsinthet från myndigheternas sida! Vidare efterforskningar har bekräftat att Peter Håkansson på sannolika skäl (för att använda ett modernt kriminalspråk) faktiskt kan antas ha varit ättling till 1500-talssläkten Dacke. Peter Håkansson i Bockabo gömde sig straxt efter dådet hos släktingar ute i de djupa skogarna och blev aldrig infångad. Troligen lämnade han landet. När den nye länsmannen Erik Sahlsten döpte sitt barn ett tiotal år senare var Petter Håkanssons broder, den f.d. klockaren i Vissefjärda Jon Håkansson, dopvittne. Peter Håkanssons son levde vidare i god sämja med sina sockenbor. Man får lätt ett intryck av att den dräpte länsmannen Johan Svensson inte var särskilt sörjd och saknad i bygden, men det är ju en helt annan sak.
 
Bröderna Jon och Petter Håkanssons var söner till frälsebonden Håkan Håkansson och dennes hustru Elin Persdotter i Bockabo, Vissefjärda socken. Modern Elin föddes i Fridlevstad  under dansktiden som  dotter till bonden Peter Ingesson på Furs västergård. Peter Ingesson (d. 1675) torde i sin tur ha varit son till festebonden Inge Dacke som under åren 1622-1631 står som brukare av  Furs Västergård och därefter gårdman fram till år 1649 (Danska riksarkivet - mantalslängder för dessa år). Inge Dackes företrädare på gården i Fur var nämndemanssonen, den rike bonden, sedemera tjuven och skogsmannen Carl Thorsson från Getasjökvarn i Algutsboda socken. Icke Dackes efterträdare på gården var Per Moe som enligt uppgifter i Uppvidinge härads dombok var släkt med Carl Thorsson.  
 
I ett brottsmål avhandlat vid Söder Möre häradsrätt år 1684 framträder Peter Ingessons båda söner Jöns och Per Perssöner som vittnen i ett brottsmål. Släktnamnet Dacke lades till brödernas patronymikon när målet referades i domboken. När Peter Ingesson år 1663 döper sin son Peder står Dacke Jon Ingesson antecknad som dopvittne. Kyrkoherden Anders Bager i Fridlevstad kan knappast ha haft den dåliga smaken att vid ett barndop använda Dacke-namnet med nedsättande eller förödmjukande avsikter. Peter Håkanssons koppling till Peder Ingesson, Inge Dacke och 1500-talssläkten Dacke får nog anses vara solklar.