NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 1999-07-17, 20:11
Ulf och Bibbi,
Ingen av den/de släkter som idag kallar sig Dacke torde ha något med 1500-talssläkten Dacke att göra.  
Nils Dackes hustru och mor levde 1543. I en skrivelse till ståthållaren på Kalmar slott, vari Gustav Vasa bekräftar meddelandet om Dackes död, omtalas både Dackens kone och then trolkäringen hans moder, som skulle uppspanas. De utskickade fick inte återvända förrän samme sälskap är slett utleted. (Källa: Gerhard Hafström, Nils Dacke före Dackefejden). Huruvida konan och trollkäringen påträffades har inte kunnat utredas. Gerhard Hafström framkastar i ovannämnda uppsats att Elin Dacke i Hult i Vissefjräda socken skulle kunna vara Nils Dackes mor, men gör ingalunda gällande att så verkligen skulle vara fallet.