NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 1999-07-15, 18:19
Kaptenen Lars Dacke igen. Han tycks ha deltagit i bl a erövringen av Ingermanland. Den efterföljande freden i Stolbova 1617 innebar att ryssarna avstod Kexholms län och Ingermanland till Sverige.
 
Utdrag ur brev från från Carl Carlsson Gyllenhielm till Axel Oxenstierna, dat. Narva 18/7 1616:  Välborne Her Cantzler, etc...kan jagh min K.B. vennligen icke förhålla, att jagh then 6 julii, ksee loff, hijt till Narwen väl annkommen ähr, och nu i går och i dagh thett krigsfolk, som medh migh till fältt förordnadh ähr, sigh här församlar, föruthan Lars Dacke och siöfolket, som uthur Finnland till lodiorna komma skall, hvilke doch dageligen förventtas. Menn....  etc  
 
Till brevet finns en bilaga vari Lars Dacke också omnämns: Thetta är krigsfolket, som medh etc............... Och bliffver jagh således lijka väl till thett minsta 2500 stark, föruthan Lars Dacke, som ännu icke ankommen ähr....etc)
 
I ett förslag till bemanning m.m. skulle behövas under kriget mot ryssarna 1616-17 omnämns, bland flera andra officerare, Lars Dacke som befäl för 100 man fotfolk.
 
Källa: Axel Oxenstiernas
skrifter och brevväxling