NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-26
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 1999-07-14, 03:06
Tack Hans för rättelsen,
 
Fler Dackar:
 
1679 - Dom 8 trin: gaff Jon Dacke i Ramsiö 1 mark
1686 - Test: efter Jon Dacke i Ramsiö 1 mark.
Ingen Jon i Ramsiö har annars givit gåvor till kyrkan i Långasjö.
Källa: Niklas Rosenbalck, avskrift ur Långasjö kyrkoräkenskaper.
 
Allernågiste Konnung och herre. ..................................................
.....  ifrån Camereraren. Lars Dacke hafuer jag icke koned ähnnu lathed (!) upfordhra, alledenstundh meste delen icke siuke ähre, och de helbregdha nepligen 50 man, och hafver jag för den skuldh meentt att de kundhe best skickas efter sedhan ded andre folket ähr öfuerkomedt, helst mädhan där i Narffven ähnnu lijted ähr att underholla dem med. Så hafver jag..............
Källa: Brev till K. Gustaf Adolf, daterat Åbo d. 10/6 1616, utdrag hämtat ur Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling, första avd. andra bandet. Lars Dacke tycks ha varitt officer, troligen med kaptens grad.