NULL Skriv ut sidan - Böös / Beus

Anbytarforum

Titel: Böös / Beus
Skrivet av: Katarina Sohlborg skrivet 2013-06-20, 21:41
Anno 1699 den 26 Januarii,
Woro af det Lofl. Justitiae Collegio och För-
myndare Cammaren Deputerade, Rådman-
nen Hr Joannes Marcker och Notarien Petter
Palmroth, att inventera och wärdera Egen-
domen som war lembnad efter fijlhuggaren
wid Kongl. Artolleriet, Sal. Anders Olsson
för 14 dagar sedan med döden afleden; Till
rättelse för Änkian hust. Märta Ale-
xanders dåtter
och Sal. Mannens 2ne barn
af förre giftet, Helena Andersdåtter Böös
om 28 Åhr sielf nu tillstädes, och Sohnen
Petter Andersson Böös volonteur wid Kongl.
Ammiralitetet, dersammastädes nu wistan-
des, närwarande uppå Kongl. Artollerietz wäg-
nar Smeden Mäst: J?rgen Mann, och opgafz
Egendomen som föllier, Nembl. ...
 
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:49 (1699-1699) Bild 1400 / sid 120 (AID: v222342.b1400.s120, NAD: SE/SSA/0145a)
 
mvh Katarina