NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-15

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-15
Skrivet av: Marc Hernelind skrivet 2004-09-02, 16:00
Av Hernelind :Jacobus Johannis Zebrozynthius Professor,  Biskop i Strängnäs under åren år 1639-1642.
Utdrag av Strängnäs Herdaminne volym 1 sidan 42-47.av Magnus Collmar
Jacobus Johannis Zebrozynthius ,som också skrev sig Angermannus eller Bureus  föddes i Säbrå 17 november sannolikt 1582 som äldste son till Kyrkoherden Johannes Laurentii Bureus och hans hustru Anna Segersdotter.
Hans födelseår liksom en del andra uppgjifter om hans familj diskutabelt. Hans mor har i en del källor uppgivits ha varit tidigare hustru till herr Johannes,Kerstin Zynthia,men det finns inga säkra belägg för hennes existens ,Det förrefaller tvärtom klart att Jacob har varit i äldst i en syskonskara på fem ,där Margareta Hansdotter ,gift med Troiliusoch kallad Stormor i Dalom var yngst och född 1594 alla med Anna Segersdotter som mor.vid faderns död skiftades arvet lika mellan sysskonen fasän Jacob erhöll jord ur allas morsarv extra för sin studieresa till Tyskland.namnet Buereus tycks innebära att familjen var en gren av den kända Bureätten
Namnet Zynth förekom i en annan släkt  i trakten ,som dock ej kan bevisas ha familjeband med Jacob Johannis.Den 30 mars 1612 Utnämdes Jacobus Johannis Bureus Zebrozynthus av Gustav II Adolf till Professor i Logik ,År 1616 lämnade han dock univesitetet för att  bli kyrkoherde i Vendel.år 1621 i aug .kallades Zebozynthius till Hovpredikant av Kungen,och år 1624 den 10 april utnämdes Kyrkoherde i Stockholms Nikolai församling samt solna,han börja kallas den fridsame och lärde Zebrozynthius ,han var Biskop i Strängnäs under åren 1639-1642,Efter Biskop Jacobus Johannis Zebrozynthius död bekräftades Arvingarnas rätt till hemmanet Sunnersta i Bondkyrka församling.
Han begravdes 25 jul 1642 som än idag kallas St :Jacobi dagen  
Arvingarna läto sätta upp en minnes sten i Strängnäs domkyrka,och en sten visar hans grav plats under golvet
Ytterligare källor Sixten Söderhielm Stormor i Dalom  möderne i släkt och hävd 2-3 1952.
Clas Annerstedt Uppsala Universitets Historia del 1 1477-1654 sid 151 och bihang sid 90,Brev till Axel Oxenstierna E757 19 jan 1641 av Jacobus Johannis Zebrozynthius samt brev till Johan Casimir angående Strängnäs Gymnasium 8 dec 1639 ,RA E34 Hellström StockholmHerdaminne sid. 425
lite mer om Anna Segersdotter och kerstin Zyntha
mvh Marc Hernelind