NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-15

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-15
Skrivet av: Carl Szabad (Carl) skrivet 2004-08-20, 16:00
Ytterligare en kommentar i Christopher Hanssons räkenskapsbok bekräftar namnet på modern: Anno 1626 den 16 januari wore wij efhter skrefne Christopher Hansson[,] Måns Erichsson, och Pedher Hansson i Brunes (=Brunne) medh wår kiäre Modher H[ustr]u Anna öfuerens ....
 
Texten beskriver en bodelning mellan modern och barnen efter att hennes andre make avlidit två år tidigare. Märkligt är att det här förekommer ytterligare en son/måg(?) Peder Hansson som inte är uppräknad i det tidigare arvskiftet efter fadern.
 
Uppgifterna är hämtade ur Margareta Grafströms uppsats om Christopher Hanssons räkenskapsbok där kopior ur boken är inlagda.
 
I boken är också citerat (dock ej granskat mot originalet) en text som står sist i räkenskapsboken där han kallar sig Christopher Hansson Zünthius. Eftersom han förmodligen skrivit detta strax innan han avled 1655 torde han vid det tillfället ha tagit upp sin framgångsrike bror Jakobs namn men strykit förledet Zäbrå-. Eftersom Christopher själv bodde kvar i Säbrå hela livet fanns ingen anledning att namnge sig efter födelsesocknen, vilket annars är brukligt inom hans sociala skikt om man flyttar utsocknes.