NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-15

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-15
Skrivet av: Carl Szabad (Carl) skrivet 2004-08-19, 16:26
Uppgiften om Kerstin Zynthia är inskriven efteråt på 1700-talet av Nils Burman (? 1750). Uppgiften har således inget värde som primärkälla, särskilt som det finns samtida uppgifter som tydligt talar för att alla alla barnen har samma mor, nu senast det kvitto jag hittade i Ångermanlands handlingar 1603 och som är citerat i supplementet till Bygd?n.
 
Vad gäller Christopher Hansson så skrev han sig under hela sitt verksamma liv just på det viset, utan något tillnamn.
 
Källhänvisningar var inte lika vanligt för 80 år sedan, men i det här fallet har Bygd?n för ovanlighetens skull hänvisat till Christopher Hanssons räkenskapsbok. Den bör dock i sina detaljer tas med en nypa salt, åtminstone för de äldsta tiderna, eftersom den är en sammanställning som han nedtecknat under senare delen av sitt liv, kanske delvis ur minnet. Han anger exempelvis att fadern avled tredjedag påsk 1603 men i själva verket är denne redan död 1 februari vilket sonen Jakobs kvitto visar.
 
Bygd?n har antagligen hämtat uppgiften om att första hustrun sålt jord för Jakobs räkning ur Christopher Hanssons räkenskaper. Men i själva verket står där att ... jord ligiandes i Obol (=Åbord) i Hödssö (=Högsjö) som war allas[!] wårs möderne sålde Mäster Jackop ...). Något namn på modern angavs alltså inte men kan bara bara tolkas som Anna Segersdotter eftersom hon är namngiven i flera samtida handlingar.
 
I övrigt finansierades Jakobs tysklandsstudier till stor del med statliga medel. Tyvärr har jag inte noterat exakt hur mycket, men vid genomgången av Ångermanlands landskapshandlingar inför herdaminnessupplementet kunde jag konstatera att medan vanliga kyrkoherdar kunde kvittera ut några få tunnor säd i bidrag hos fogden för gästning och liknande, fick Jakob över 50 tunnor årligen i bidrag för sina studier.