NULL Skriv ut sidan - Bure (Zebråzynthius)

Anbytarforum

Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Ewa Sandberg skrivet 2012-07-08, 11:52
Räntmästaren i Nöteborgs län, Kristoffer Bure, var gift med Maria Albogius, dotter till superintendenten i Narva Erik Johannis Albogius ohh Margareta Jostsdotter Steen. De hade (åtminstone) barnen Erik och Maria.
 
Erik (Ericus Christopheri) Bure var inskriven vid Åbo universitet 7/7 1687, i Dorpat 4/2 1691. Han prästvigdes i Narva. Var kyrkoherde i Nöteborg 15/3 1697, i svenska församlingen i Narva 15/1 1698, var assessor vid konsistoriet i Narva. Fördes i fångenskap till Vologda 1708, återvände till Narva mars 1716. Död i Narva juni 1716. Gift 1698 med Anna Maria Jacobsdotter, gift med Anna Elisabet Kettelwell.
 
Maria Bure var gift med rektorn vid trivialskolan i Nyen, kaptenen vid Ingermanlands och Karelens dragonregemente, kämnerspreses i Helsingfors Johan Mether (1672 - 1750), son till borgmästaren i Sordavala Johan Larsson Mether ohh Sara Bang. Maria dog i Stockholm 12/11 1742, på flykt.  
(Källor: Herdaminne för Ingermanland under svenska tiden; Studentmatrikel för Åbo 1640-1852, kyrkböcker i Hiitola o Lampis fs)