NULL Skriv ut sidan - Bure (Zebråzynthius)

Anbytarforum

Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Bertil Turesson skrivet 2012-05-03, 09:22
I Urban Sikeborgs artikel i Släkthistoriskt Forum 2011/3 står  ... Den är nu avfotograferad ... och  ... Avsikten är att kunna publicera en kommenterad sammanställning av alla avvikelser, på Nättidningen RÖTTER eller i Släktforskarnas årsbok.
 
Vet någon hur läget är när det gäller ovanstående?
 
Vore det inte en fantastisk gärning om det avfotograferade materialet kunde erbjudas via Internet, antingen direkt på exv RÖTTER eller via donation till de kommersiella aktörerna, så att vi i landsbygden (Göteborg i mitt fall) kunde få läsa originalet?