NULL Skriv ut sidan - Bure (Zebråzynthius)

Anbytarforum

Titel: Bure (Zebråzynthius)
Skrivet av: Carl Szabad skrivet 2011-06-10, 09:06
Urban har skrivit en artikel till årets årsbok som gissningsvis belyser nya fynd.
 
Att ANB var kaplan även i Skellefteå framgår ju redan av herdaminnet, men då måste man läsa rättelserna i slutet av band 4. Det kanske även finns uppgifter i de numera lättillgängliga landskapshandlingarna som ytterligare kan bättra på hans biografi.
 
Anledningen att jag varit ambivalent till notisen i avskrifterna att Anders Nilsson avled som ung i Uppsala beror på att han förekom på två olika ställen i genealogin, både på fädernet och mödernet. Alla tre avskrifterna angav att han var studiosus i rollen som son till modern Marit Andersdotter, men att han var d. eller död i Uppsala som son till fadern Nils Andersson i Bureå, båda bördiga efter Olof Hersesson i Bureå (såvida inte det nyupptäckta originalet raserar den gemensamma anfadern). Den latinska anteckningen under moderns familj om att han studerade, vilket torde avse universitetet, är tillskriven i efterhand och därför senare. Noteringen under faderns släkt att han var djäkne innebar att han vid den tidpunkten studerade på lägre nivå, gymnasium eller trivialskola.
 
En annan indikation på att det handlar om rätt person är att i Uppsala universitets matrikel för de äldsta åren, från 1595, finns det före 1620 bara en enda Anders Nilsson av de ca 1500 eleverna för den tidsperioden, och det är ANB som där skrivs Bothniensis (från Väster-/Norrbotten) och han skrivs in i februari 1612, vilket stämmer bra med Buregenealogins noteringar.