NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012
Skrivet av: Christian Juliusson skrivet 2012-01-05, 11:48
Hej,
 
Under Marstrand här på Anbytarforum har Folke Almegius nyligen redovisat sin spännande upptäckt av en Claus Borgemester (som dränkte sig ca år 1578) som skulle passa utmärkt väl som far till Margareta och Cecilia Clausdotter - och således vara stamfader till släkten Brun i Marstrand.
 
Kanske är vi nu äntligen ett steg närmare lösningen på denna gåta...
 
Och möjligen har ytterligare en ledtråd hela tiden legat oss för ögonen:  
 
I Uddevalla rådhusrätts protokoll av den 4 maj 1701 nämns, i samband med begäran om bördsbrev för Jochum Torgersson Bruhn, att  ”wällborne fru Sidsela” (gift med borgmästaren Helge Thorgiersson, död år 1629) var ”en Landzhöfdingens Fruu öfwer Bohuus Lähn anförwant”.
 
Detta har föranlett ett idogt letande efter olika lämpliga kandidater, bl a med koppling till släkten Bildt, men kanske har svaret varit enklare än så?
 
Enligt Elgenstierna var nämligen Peder Knudsen Månesköld till Olsnäs slottsloven på Bohus 1589-1604!!!
 
Enligt tidigare inlägg här på Anbytarforum skulle en modern översättning av denna gamla funktion kunna vara landshövding!
 
Då denne Peder Knudsen Månesköld var (om)gift med Birgitta Brun (som enligt sin vapensköld tillhörde släkten Brun till Vä) är det kanske hon som avses med landshövdingens fru i 1701 års protokoll?
 
Hon skulle ju, om den gängse teorin visar sig vara riktig, vara faster till Cecilia Clausdotter (vars barn kallade sig Brun)...
 
Kanske var släktskap med en landshövding något som man gärna trodde skulle imponera på (eller blidka) de svenska myndigheterna, och som därför var värt att betona i 1701 års ärende?
 
Ett litet problem återstår dock, och det är att förklara varför Cecilia Clausdotters (och Margareta Clausdotters) ättlingar kallade sig Brun men förde ett annat vapen (lilja över ros) än Birgitta Brun.
 
Men kanske var det helt enkelt så att man valde ett annat vapen, nämligen den gäckande anmodern Elisabeth Borckholts (gift med Torger Torgersson, nämnd år 1585) som enligt rådhusrättens protokoll var av stor härkomst?
 
Kanske var det stamfadern Claus Borgemesters skamfulla självmord som föranledde detta?
 
Eller kanske var släkten Borckholts vapen helt enkelt mer välkänt, och kanske ansett som finare, i Marstrandstrakten (tilläggas bör dock at något vapen för Elisabeth Borckholt ännu inte påträffats).
 
Det vore himla spännande att få reaktioner på ovanstående!
 
Med nyfikna hälsningar,
 
Christian Juliusson