NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012
Skrivet av: Nils Hård af Segerstad skrivet 2010-08-03, 11:40
Hej Jon,
 
Jag antar att du härstammar från Anna Catharinas dotter, gift Feron?  Var har du hittat lysningen och att hustrun Catharina Öberg kom från Ununge?
 
Jag har fått fram detta om Anders Simon Brun:
 
ANDERS SIMON(SSON) BRUN f 172(1), d 1777 20/12 i Stockholm (Skeppsh och Joh) (av slag), båtsman, sedan fabriksarbetare.
Av mantalslängder och kyrkoböcker för Österhaninge fs framgår att han efter oktober 1743 men före maj 1744 tog värvning som båtsman för Oxnö rote (på Gålö utanför Sthlm) av Södermanlands 1:a kompani.
I mtl 1744, 1745 och 1746 är han dubblingsbåtsman men har 1749 blivit ordinarie båtsman, 1752 finns han under Gudö rote, 1754 saknas han, men 1757-59 är han tillbaka som båtsman nr 9. I mtl 1762 är han borta fr Österhaninge och nr 9 heter nu Jan Brun. I mtl 1740 och 1744 finns ingen båtsman Brun i  Ö, men i mtl 1727 finns en båtsman Jacob Brun där.
Att svenska försvaret behövde folk just i oktober 1743 kan vi läsa i Svenska flottans historia, del 11:1, s 176, där det nämns att ”i september 1743 ankrade 30 ryska galärer på Stockholms ström, varjämte 12 000 man ryska trupper landsattes på svensk mark”. I juli 1744 återkallades ryssarna till sitt hemland.
Bruns chef under 1750-talet var kommendörkapten Edvard Fredrik Taube. Av rullorna kan vi utläsa att Brun år 1757 befann sig ”på årstjänst” i Karlskrona och 1760 ”erhållit högl komp reg kollegii avsked”. Därefter tycks han ha arbetat i den kände spegelmakaren Johan Åkerblads fabrik i Sthlm.
Enl 1765 års mantalslängd bodde ”avskedade rotebåtsman” Brun med sin familj i nr 35 i kvarteret Jericho i Jakobs fs. Omkr 1769-1771 hittar vi familjen i kv Kockenhusen nr 17 i Johannes fs (hfl A 1b:3). Där uppges Anders vara född redan 1711 och kallas ”avsked båtsman”.
I Bruns bouppteckning får vi reda på att bland kvarlåtenskapen fanns ”två små magra kor”, som kanske betade på Skeppsholmen.
G 1755 2/11 i Stockholm (Skeppsh) m CATHARINA ÖBERG   f 172(3), (1726 enl Johannes hfl 1769-71), d 1811 8/3 i Stockholm (Jac-Joh) som ”spegelmakaränka”!
Österhaninge A1:1, 1746-69, s 86 Kalvsviks rote (1767?), Nytorp: trädgm Johan Söderberg, 26 år, hh Brita Stina Öberg, 27, son: Carl Fredrik; Väsby s 168: Jacob Bruhn ohh, inhys; Waxnäs s 177: Jacob Bruhn, h Margareta, gossen Jonas, 12; s 179: Båtsm Jacob Bruhn ohh Marita 30 år, barn: Peter, 3, Mina, 6, Brita, 6, Anna, 1, Stina, 1; s 180, Gålö roten, Tomta: Johan Bruhn f 1732, h Maria Mattsdtr f 1742, d Catharina f 1764.
Österhaninge C:3, 1751-1800: Vittne 1755: Lars Öberg i Vedelsö kvarn; vittne 1756: Klock. Per Simonsson; vittne 1756: Jonas Simonsson i Kårsvik; f 1756 2/5: Stina, dtr t Lars Öberg i V-kvarn o Karin.
 
/Nils