NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2012
Skrivet av: Gudrun Wallengren skrivet 2009-04-02, 21:05
Det kan meget vel være den rigtige Jochum Brun.  
Jeg har ledt efter ham i Danmark, men uden resultat.
Hvis det var muligt at finde frem til hans familie, kunne man måske se om han havde kontakt med sine søstre?
- En hörare på svensk er måske det samme som en hører på dansk, en slags lærer. En person der hører eleverne i udenads-lærte bøger, og slår dem hvis de ikke kan lektien.
 
I det danske Kancelliets Breve har jeg fundet en del oplysninger om slægten Bruun i Danmark
 
Den ældre Brun på Samsø kaldes på skift Jocum, Jocim , Joakim og Jacob Brun/Bruun. I det følgende kalder jeg ham JB. Jeg har fundet ham tilbage til 1600, han er ikke omtalt i 1598-99.  
Han er farfar til Jochum Bruun, f. o. 1653.
 
1600
23. okt. Kongens lakaj JB får forleningsbrev på Søllemarksgård på Samsø.
4. nov. JB bliver kongens sølvpop - jeg tror det er en person der passer på kongens sølvtøj.
1603
14. juli. JB, kongens sølvpop, får korntiende fra Tranbjerg sogn.
7. dec. En ny sølvpop udnævnes, JB omtales som den forrige sølvpop.
1606
10. maj. JB får livstidsbrev på Søllemarksgård på Samsø.
1613
14. juni. JB på Søllemarksgård på Samsø får flere privilegier på livstid.
1619
1. maj. Bønderne klager over fogeden på Samsø, JB. Kongen beordrer sagen undersøgt.
1620
1. jan. Fortsat sag om bøndernes klager.
20. okt. Der er uenighed mellem kongen og JB om en okse, problemet bliver løst.
1626
En søn af JB på Samsø skal optages på Sorø lærde skole, når der bliver plads.
1627
19. okt. Fogeden JB på Samsø er draget af landet, kongen beordrer en anden sendt.
28. okt. JB skal straks tage til Samsø, kongen vil ikke have nogen anden foged. Der indkvarteres desuden soldater på øen.
1628
28. okt. og 6. nov. Forlening af Søllemarksgård for M. Rantzau, efter afdøde JB.
1629
27. jan. Forlening af Søllemarksgård for JB's enke Dorete.
1631
10. april. En af JB's sønner skal have livstidsforlening på Søllemarksgård.
1632
2. feb. Abraham Mecklenburg skal have bryllup med en datter af afdøde JB. Han får lov til at invitere 12 ekstra par, og til at udskænke mere vin en normalt tilladt.
1636
Nogle andre øer nær Samsø overdrages som len(?) til sønnen Jens J Brun.
1641.
17. nov. Kongen konfirmerer kontrakter mellem Johan Bram og Silla Brun. De er gift og har ingen arvinger. Hvis den ene dør skal den anden beholde alt. Men hvis den længst levende gifter sig igen, skal der skiftes med familien. Ellers skal der først skiftes når begge er døde.  
Underskriverne fra Silla Bruns familie er:
Dorthe s. Jochum Bruns, på egne og på sin søn Hans Bruns og Jochumb Bruns vegne og i lige måde for Sophie Brun, Hans brun egen hånd og Jens Brun egen hånd.
1642
29. april. Sønnen Jens JB får Søllemarksgård på Samsø.
26. maj. Jens JB får kornafgift.
31. dec. Sophia Brun har ladet sig forføre af skriveren på Kalø, Arne Madsen. Han havde lovet hende ægteskab, besovet hende og har derefter forlovet sig med en anden.  
Kongen vil have dom over Arne Madsen, han skal straffes. - Den som nu vil ægte Sophie Brun, gejstelig eller verdslig, kan gøre det uhindret. Der skal ikke tages hensyn til hendes forseelse, hun er meget ung og er blevet lokket.
1643
30. april. Der er indgået forlig mellem Sophia Brun og hendes venner, og Arne Madsen. Kongen lader sagen falde.
1644
29. juli. Uenighed om forpagtningen af Søllemarksgård.
1649
13. nov. Nogle bønder nægter at arbejde for Jens JB.
1654
23. feb. Fæstebrev på livstid på Søllemarksgård for Jens JB. Han får også andre privilegier. Han skal dele skel og ret med bønderne.
Kancelliets Breve er udgivet frem til 1660, men jeg har ikke fundet flere oplysninger om slægten.
 
JB og Dorete Hansdatter må (mindst!) have haft børnene:
Jochum, Hans, Jens, Silla og Sophie, desuden en datter gift med Abraham Mecklenburg.
 
Jeg har lidt flere oplysninger fra en nulevende efterkommer af slægten Bruun, men vil gerne lige snakke lidt med ham, før jeg lægger oplysningerne ind her.