NULL Skriv ut sidan - Brun / Bruun / Bruhn

Anbytarforum

Titel: Brun / Bruun / Bruhn
Skrivet av: Birte Boström skrivet 2016-03-12, 16:18
Hej igen Ben.
Jag tyckte det var läge att kika på Gärds härads biakter igen och jag ser att jag definitivt inte gått igenom alla dokumenten och inte kommer att göra det denna gången heller. Dock fann jag något nytt om Brunstorp, nämligen att Malte Juel tre dagar efter köpet av gården skänker den till ridefogden Anders Struch i Vä.
 
Biakterna inleds med Anders Struchs åtkomshandlingar till de egendomar han brukar, dokument Nr.1 - 13. Här ingår dokument nr.7 där Malte Juel köper Brunstorp.  
I dokument nr.4 (AD bild 8) gör Malte Juel veterligt att han för troskap och flitig tjänst undt och givit min fogde Anders Struch och hans Trolffuede Hustu Catrine Jacobs datter, den Boelig wdi Wä, som jag mig aff Frue Anne Brunss paa Folchestorp Hafr. till forhandlet, som kaldis Brunsstorp, och Hafr. jag derpaa Lefueret Hannom sköden med ander Documenter o.s.v. till Euindelig Eyenndom. Daterat Kristianstad den 24 okt. 1634.
 
Anders Struch lever år 1671 och att det är han som innehar skötet och gåvobrevet på Brunstorp bör innebära att han ännu har gården i sin ägo.  
 
Vänliga hälsningar
Birte