NULL Skriv ut sidan - Brun / Bruun / Bruhn

Anbytarforum

Titel: Brun / Bruun / Bruhn
Skrivet av: Birte Boström skrivet 2016-03-07, 21:36
Hej Ben.
Jag har antecknat följande uppgifter ur några sköten som finns i Kammarkollegiet Andra provinskontoret, FI:600, Jordrevningsbiakter år 1671, Gärds härad, Kristianstad län. Finns i Arkiv Digitals bildmaterial.  
 
Dokument nr. 7 (AD bild 10), kopia efter originalet.
Anne Brun Sallig Mougens Fritouffs till Follchesstorp efterleverska säljer/sköter  sin gård och bolig som kallas Brunstrup, wdi Wee sogen Liggendes needen Weebye till Kung Majts. Befallningsman över Kristianstad län Välb. Malthe Jull till Giessinggaard.
Bevittnas av välbördiga män Hendrich Rammel till Becheschov, landsdomare uti Skåne och Kungl. Majts. befallningsman över Hellne Kierche och FrosteHerridt, samt Jens Billde till Aarup. Daterat Folkestorp d.21 okt. 1634.
 
Dokument nr.36 (AD bild 37), kopia efter originalet.
Povel Nilsson byfogde i Vä gör veterligt med detta öppna brev daterat d.11 aug. 1606 vid bytinget, att välaktade man Herman Cortzon ( som på sista och tredje sidan kan vara densamme som där skrivs torson ?), som på sin och sin hustrus vägnar säljer till välbördig man Jon Teest till Krage och hans hustru välbördig Fru Öllegårdh Pädersdåtter, den halva gård beliggandes utanför den norre port vid Vä, som han själv uti bor och som hans hustru Margreta Pädersdatter, af Hindis Kiäre fader wälby. Päder Ottsson ehr wederlagt, för Huis hinde ehr arfueligen tillfallden, Eftter Hindis Sl. Moeder Welby. Fruu Kirstina Brun.  
Det framgår vidare att hennes fader Peder Ottsson också är avliden.
 
I dokument nr.29 (Ad bild 28) daterat d.17 okt. 1608,  då rådman Rasmus Svensson i Vä säljer en gård utanför norre port i Vä, får man veta att den tidigare tillhört välbördige Peder Ottsön och Rasmus Svensson köpt den av hans dotter  wellb. Fru Öllegaard Sallige Jon Thaestes.
 
(Meddelandet ändrat av Birte3 2016-03-08 01:20)