NULL Skriv ut sidan - Brun / Bruun / Bruhn

Anbytarforum

Titel: Brun / Bruun / Bruhn
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2013-10-06, 10:17
Katarina församling C I/5 (1690-1694) sidan 586 (SVAR:s bild 326):
 
Anno 1693. Brudfolckz Lyssningar//
In Januarjo/.
 
14. Hanss Mickelsson Brun murgesäll, födder i Rijga (Riga), Hans wittne war Hanss Cammerat Mårthen Niclass murgesäll; Enkian Hust: Margareta Schiulezdotter (Sjulsdotter), födder i Österbotn (Österbotten), Henness förra man Samuel Kalkmätare döder för 1 ½ åhr ssädan och här begrafwen hon hade ArffCollegij stånd d: (tomt)
 
Katarina församling C I/6 (1693-1695) (SVAR:s bild 107):
 
Januarij Månadt 1693.  
 
3. d: 14 Dito Hanss Mickelsson Brun murgesäll, födder i Rijga (Riga), Hans wittne war Hanss Cammerat Mårthen Niclas murgesäll; Enkian Hust: Margareta Schiulezdotter (Sjulsdotter), födder i Österbothen (Österbotten), Henness förra man Samuel Kalckmätare döder för 1 ½ åhr sädan och här begrafwen, hon hade ArffCollegij tillstånd d. (tomt)
 
(Meddelandet ändrat av simson 2013-10-06 11:08)