NULL Skriv ut sidan - Bosaeus / Bozaeus

Anbytarforum

Titel: Bosaeus / Bozaeus
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2012-03-09, 09:33
Per Erik Bosaeus, f. 1804, d. 1873. Rådman och magistratssekreterare 1829 - 1841. Se borgmästare.
Borgmästare i Köping och sedermera häradshövdingen i Leksand finns avbildad på en tavla som återfinns här:  
http://www.sparbankenvm.se/pages/om-banken/historik.php
 
--------
 
Borgmästare 1841- 1852 i Köping Per Erik Bosaeus, f. 1804 »5/3 i Karbennings by i Norbergs socken i Västmanland.  
 
Föräldrar: Bruksinspektören, tit. assessorn Anders Bosaeus (f. 1767 'Vs i Östervåla socken i Västmanland, d 1850 5/1 i Köping) och Helena Öländer (d 1832).  
 
Han var hofrättsnotarie, då han, sedan magistratssekreteraren i Köping S. G. Ranscher år 1828 afgått från denna befattning, sökte dit och vid valet 1829 9/» erhöll de flesta rösterna; två dagar senare hemställde magistraten om utfärdande af fullmakt för honom. Sedan Ranscher s. å. *Vi äfven begärt afsked från rådmanssysslan, valdes han d. 3/^ till rådman. År 1841 9/6 utfärdade k. hofrätten förordnande för Bosaeus på borgmästarebefattningen, sedan Grandelius s. å. begärt afsked. Ordinarie borgmästare 1842 '3/^. Satt såsom ordförande å rådstugan sista gången 1852 ^3/3^ utnämndes till häradshöfding i Öster Dalarnes domsaga s. å. «% och afflyttade till Leksand d. »Vp- R.N.O. 1869. Död 1873 ^s/i på sin egendom Tibble i Leksands socken.  
 
Gift 1:0 1828 ^V i Köping med Carolina Charlotta Schenström, f. 1804 '7/6, d 1830 Vs, se ofvan;  
 
Gift 2:0 1832 W3 med Ulrika Vilhelmina Hultberg, f. 1809 'V^ i Arboga socken, f 1874.  
 
- Barn:  
 
Anders Petter, f. 1830 Ve, d 1848 /a;  
 
Erik Vilhelm, f. 1833 '-=^4, d 1843 'V;  
 
Agnes Maria, f. 1835 l^i d 1853;  
 
Rudolf Valdemar, f. 1836 Vio i Köpings socken (liksom följande syskon), d 1900 *°/s i Stockholm, borgmästare i Arboga, R.W.O., gift 1864 med Hulda Maria Amalia Littorin, f. 1841;  
 
Axel Bernhard, f. 1839 ^3/^^ -d- 1899 ^^U, ogift, häradsskrifvare i Väster Dalarnes fögderi;  
 
Hilma Charlotta, f. 1841 'Vi-;  
 
Ernst Leonard, f. 1843 Vs, kapten i Dalregementets reserv, R.S.O, gift 1889 '%3 med Helena Augusta Brandberg, f. 1861 '3/8;  
 
Nils Valfrid, f. 1847 ^V», bergsingenjör, gift 1875 med Olga Hulda Maria Haller, f. 1847.
 
-----------------------------------------------------------------
 
Per Schröders bidrag i DISBYT:
 
Per Eric Bosaeus
f 1804 Karbenning, Västmanlands län
v 1828 Köping, Västmanlands län
v 1832 Arboga Landsförsamling, Västmanlands län
d 1873 Leksand, Dalarnas län
 
Gift med Carolina Charlotta Schenström  
f 1804 Köping, Västmanlands län; v 1828 Köping, Västmanlands län; d 1890 Köping, Västmanlands län
 
Gift med     (tomt)
 
Barn:
Ernst* Leonard Bosaeus  
f 1843 Köping, Västmanlands län; v 1889 Vika, Dalarnas län; d 1917 Hedemora, Dalarnas län
 
Gift med Helena* Augusta Brandberg  
f 1861 Svartnäs, Dalarnas län; v 1889 Vika, Dalarnas län; d 1949 Uppsala, Uppsala län
 
Barn:
 
Helena Ulrika Bosaeus
f 1890 Orsa, Dalarnas län  
 
Ragnar* Leonard Bosaeus  
f 1892 Orsa, Dalarnas län; d 1965 Kungsholm, Stockholms län
 
Gerda* Elisabeth Bosaeus  
f 1894 Orsa, Dalarnas län
 
Signe* Augusta Bosaeus
f 1896 Folkärna, Dalarnas län; d 1969 Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län
 
Rudolf* Karl Nikolaus Bosaeus  
f 1900 Folkärna, Dalarnas län; d 1962 Enskede, Stockholms län  
 
--------------
 
 
Bertil Melins bidrag till DISBYT:
 
Rudolf Waldemar Bosaeus
f 1836 Köping, Västmanlands län
 
 
Gift med Hulda Maria Amalia Littorin
f 1841 Uppsala, Uppsala län
 
Barn:
Anna* Ulrika Bosaeus Gift Bellander  
f 1867 Rättvik, Dalarnas län; dp 1867 Rättvik, Dalarnas län
 
(Meddelandet ändrat av simson 2012-03-09 09:35)