NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 23 februari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 23 februari, 2012
Skrivet av: Karl Göran Eriksson skrivet 2000-03-05, 12:36
Uppgifterna om Brita Catharina Bozæa har Bygdén (Herdaminnet) hämtat från hennes nekrolog (Brunflo F:1 s. 22-23). Hon finns inte upptagen i någon födelsebok. Att hon någonsin burit sin mans namn Borin (se S.Simander ovan) kan jag inte hitta något belägg för. Vid sin död benämns hon Enke-Fru Capitainskan Brita Catharina Bozæa. Maken, kaptenen Anders Borin, uppges i sin nekrolog vara född 1688 30/11 av kronobefallningsmannen i Västergötland Sven Borin och hans hustru Margerata Jerling (Brunflo C:3 s. 158r).
Systern Justina Elisabet Bozæa var aldrig kyrkoherdinna i Sunne, eftersom hon avled 11 år innan maken tillträdde pastoratet.
Efter Frösö-tiden fortsatte Johan Adam Bozæus sina studier i Härnösand. Där skrevs han in i trivialskolans rektorsklass 1716 18/10 såsom Uplandus, æt(as) XIV, d.v.s. från Uppland och 14 år gammal. Läsåret efter har han epitetet Uplandia Upsal. 1718 övergår han till gymnasiet, i vars matrikel en senare hand om honom skrivit: Rei Nauticæ se addixit. 1720 är det dags för Uppsala universitet. I Modin/Söderbergs nationsmatrikel (Stockholm 1889) uppges att han var född i Stockholm och att han senare ägnade sig åt sjömansyrket.