NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 23 februari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 23 februari, 2012
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2000-03-04, 14:20
Per Bozaeus ättlingar
 
Tabell 1
PER (PETRUS) KRISTIANSSON-BOZAEUS. Född ca 1670 i  
Härnösand eller Nordingrå, Y [Herdaminnet II:s.322  
+ s.42]. Död ca 45 år gammal lördag 4/6 1715 i  
Sunne, Jämtland, Z [Herdaminne II:s.322+s.42].  
Begravd onsdag 29/6 1715 där [Herdaminnet II:  
s.42]. Präst, kyrkoherde i Sunne i Jämtland.
Gift i Sala?, U eller Sunne?, Z med  KRISTINA
AROSELL-BOZAEUS. [Herdaminnet: s.42]. Född ca 167.  
i Sala?, U [Herdaminnet: s.42]. Död i Sunne, Z  
[Herdaminnet: s.42]. Prostdotter i Sala och  
kyrkoherdinna i Sunne. — Far: LARS AROSELIUS. Född  
i Sala?, U. Död där [Herdaminnet: s.42]. Prost i  
Sala. Mor: BRITA KÖNMAN-AROSELIUS. Född ca 164.  
Död i Sala?, U [Herdaminnet: s.42]. Prostinna i  
Sala.
 
Barn
 BRITA KATARINA PERSDOTTER-BOZAEA-BORIN. Född  
onsdag 4/12 1707 i Prästgården, Brunflo, Z  
[Herdaminnet: s.42]. Död blind 70 år gammal lördag  
23/5 1778 i Optand, Brunflo [Herdaminnet: s.42].  
Kaptenshustru på Andersön. Född vid föräldrarnas  
resa till begr onsdag 4/12 1707 i Revsund, Z.
 Född vid föräldrarnas resa till pastorskan  
Alstadii begrafning i Revsund. Änka fredag 18/7  
1766 i Ede?, Z [Herdaminnet: s.42]. Flyttade efter  
fredag 18/7 1766 till Optand, Brunflo, Z  
[Herdaminnet: s.42]. Blind, men sköttes av 2  
ogifta döttrar där [Hm: s.42].
 Gift tisdag 4/4 1727 i Andersön, Sunne, Z med 
ANDERS BORIN. [Herdaminnet: s.42]. Född ca 170. i  
Andersön? eller Ede?, Z [Herdaminnet: s.42]. Död  
fredag 18/7 1766 i Ede?, Z [Herdaminnet: s.42].  
Kapten vid Jämtlands dragoner.
 MARIA KRISTINA PERSDOTTER-BOZAEA-RISSLER. Född  
torsdag 17/12 1708 i Sunne, Z [Herdaminnet: s.42].  
Död ca 67 år gl, 1775 i Sveg, Z [Herdaminnet:  
s.42+Annika Lindqvist]. Kyrkoherdedotter och  
-hustru. (Se tabell 2).
 JUSTINA ELISABET PERSDOTTER-BOZAEA-STAAFF. Född  
måndag 5/9 1710 i Sunne, Z [Herdaminnet: s.42].  
Död där [Herdaminnet: s.42]. Kyrkoherdedotter,  
rektorska vid Frösö skola, kyrkoherdinna i Sunne.
 Gift i Sunne?, Z med  PER, PETRUS STAAFF.  
[Herdaminnet: s.42]. Född ca 170. i Sunne?, Z. Död  
i Sunne, Z [Herdaminnet: s.42]. Rektor vid Frösö  
Skola, kyrkoherde i Sunne.
 KRISTIAN, KRISTIERN PERSSON-BOZAEUS. Född torsdag  
31/7 1712 i Sunne, Jämtland, Z [Herdaminnet:  
s.42]. Död 23 år gammal söndag 2/11 1735 i  
Stockholm, B [Herdaminnet: s.42]. Begravd 1735 i  
Sunne?, Z el Stockholm?, B [Herdaminnet: s.42].  
Student i Uppsala 1727, auskultant i Svea hovrätt  
vid sin död. Student från Jemtland 1727 i Uppsala,  
C [Gunnar Sundberg].
 LARS PERSSON-BOZAEUS. Född tisdag 19/1 1714 i  
Sunne, Z [Herdaminnet: s.42]. Död ../9 1717 där.  
Begravd 3 1/2 år gammal söndag 8/9 1717 där  
[Herdaminnet: s.42].
 
Tabell 2 (generation 1)
(från tabell 1)
MARIA KRISTINA PERSDOTTER-BOZAEA-RISSLER. Född  
torsdag 17/12 1708 i Sunne, Z [Herdaminnet: s.42].  
Död ca 67 år gl, 1775 i Sveg, Z [Herdaminnet:  
s.42+Annika Lindqvist]. Kyrkoherdedotter och  
-hustru.
Gift tisdag 15/3 1737 i Sunne? eller Sveg?, Z med 
SVEN PETRUS RISSLER. [Herdaminnet: s.42]. Född  
1701 i Stigsjö, Y [Annika Lindqvist]. Död ca 76 år  
gl, 1777 i Sveg, Z [Herdaminnet: s.42+Annika  
Lindqvist]. Kyrkoherde i Sveg.
 
Barn
 PER (PETRUS) RISSLER. Född 1745 i Häggenås, Z  
[Annika Lindqvist]. Död ca 48 år gammal, 1793 i  
Sveg, Z [Annika Lindqvist]. Prästson.