NULL Skriv ut sidan - Bann

Anbytarforum

Titel: Bann
Skrivet av: Niklas Kant skrivet 2015-01-21, 23:43
Det är en trolig teori.
 
Nock blef efter Borgmestarens Wälb[etrod]de
Nils Larßons begiäran uthi Proto-
collet antechnadt såsom Hr. Nilß
Adrianßons obligao af den 26 octobris
668 under egen hand och Signete uth-
wijste :/ det bemelte borgmestare
hafwer ben[ämnd]te Nilß Adrianson af
Borgmestarens Wälb[etrodde]e Jacob Larsons
Barns arff efter des sahl. moders
hustru Karin Larsdotters föraldrar
nembl. 250 RixD: in Specie medh In=
eresse och proCento som obligationen
in orginali och uthwijsar, Emot säker
hypotheex och underpant, des k. hust[ru]s
Britta Larsdotters arfwelige till-
fallande gård wijd wäster sijdan
om Torget uthi hörnet; hwilka pen-
ningar bemelte Borgmestare Nilß
Larson föregefwer sigh till bemelte Karins[?]
arfwingar mestedelz hafwa betalt:  
och detta såledhes till sitt, för andre Nilz
Adrianß[on]s Creditorer, tillträdt
 
Mariestads RR 1672 16/8 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4318 (AID: v221951.b240, NAD: SE/VALA/0382503)
 
***
 
I Biografica, Mikrofilmade dossiéer, under kaptenen Jonas Bergius finns många dokument som rör Botorp i Härlunda sn, rusthåll nr 72 under Majorens kompani under Västgöta kavalleriregemente som var i hans svärfar befallningsmannen Magnus Banns ägo. Det finns också en meritlista som är daterad, Damsgården 1731 28/10. {1}
 
Jonas B. ( † i Damsgården i Härlunda sn 1761 15/11), hans hustru, född Bann ( † i Damsgården 1764 8/11) {2,3}
 
Jonas B. var enligt Skara stifts herdaminne del 1 sid 524, Warholm; son till kyrkoherden i Åsaka Jonas Nic. Bergius och hans hustru Elin Grotte. »från honom härstammade kyrkoh. O. A. Bergius i Larf» , den sistnämndas fader var enligt samma herdaminne och sid 427, fänrik Jonas Magnus B.
 
Enligt {3} hade kaptenen Jonas B. sonen fältväbeln med samma namn, döpt 1718 1/8 i Härlunda. Bör rimligen vara samma person som fältväbeln vid Bohusläns dragonregemente och Tanums kompani som avlider 1764 29/3 i Lilla Anrås, Tanum sn. »56 år», men enligt meritbanden född 1718. Gift 1758 14/11 i Håby sn med jungfru Christina Elisabet Cronander. {4-6}
 
Barn:
 
*Jonas Magnus, född 1759 30/10 i Lilla Anrås. »fru Capitainskan Gunbår Band på Damsgård, Härlunda Pastorat och Wästergiötland, i hennes ställe företräddes af Bonde hustrun Maria Toresdotter på Lilla Anerås»  
*Anders Lorents, född 1761 10/4 i Lilla Anrås.
 
1. SVAR BildId: Bildid: A0066339_00276
2. Härlunda C:3 sid 429,435.
3. Skånings häradsrätt FII:7 sid 439.  
4. Tanum C:2 sid 398.
5. Tanum AI:1 sid 9.
6. Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa  E5:3 sid 1528.
 
***
1718 18/9 i Härlunda vigdes sekreteraren Gabriel Hök och jungfru Brita Christina Ban?
1738 17/1 i Härlunda vigdes volontären Andreas Hvass och jungfru Maria Elisabeth Bann.
1738 27/8 i Härlunda vigdes volontären Carl Henrik Hvass och jungfru Anna Greta Bann.
 
Herrtorp i Härlunda sn var regementsskrivarebostället för Skaraborgs regemente. Gabriel Höök, fullmakt att vara regementsskrivare vid nämnda regemente 1717 5/12 och avsked 1719. Regementsskrivare kunde tituleras sekreterare.
 
Om förmyndare till jungfru Clara Bann. Skånings häradsrätt 1740 HT § 76 (AIa:13, AID: v15379.b281, NAD: SE/GLA/11042)
 
Hustru Maria Elisabet Bann syster till Clara och Brita Christina Bann. Skånings häradsrätt AIa:13 (AID: v15379.b383, NAD: SE/GLA/11042)
 
Jungfru Clara Magdalena Bann och svågarna Anders och Carl Hwass om hennes arvslott i Stora Trumpetargården.
 
Skånings häradsrätt 1742 ST § 24 AIa:13 (AID: v15379.b494, NAD: SE/GLA/11042)