NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 02 december, 2015

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 02 december, 2015
Skrivet av: Niklas Kant skrivet 2015-02-14, 18:13
I Provianttjänstemän löneavräkningar 1620-1680 serie 8-10, finns en supplik från Johan Larsson Aurell.
 
SVAR BildId: A0067033_00007  
 
****
 
Brev till Magnus Gabriel de la Gardie. Från enskilda.
 
Avsändare: Aurell, Johan Larsson
Mottagare: de la Gardie, Magnus Gabriel f. 1622 d. 1686, Friherre, greve, ambassadör, riksråd, krigsråd, assessor, häradshövding, rikskansler, generalguvernör, överstemarskalk, president i kammarkollegium, riksdrots.
År och antal: 1676 (2)
Anmärkning; 1676 augusti, oktober Mariestad.
Arkiv: de la Gardieska samlingen. Magnus Gabriel de la Gardies samling. (RA/720222.006)
Volym: E 1338
 
****
 
Johan Larsson Aurell var troligen betydligt yngre än sin broder Nils. I mantalslängden 1654 står han som son till Lars Månsson, »Johan Larßon» Det fanns också en yngre son Jakob som var mantalsskriven hos Lars Månsson 1658. I mantalslängden 1653 fås hela namnet på Lars Månssons hustru, Kerstin Nils?dotter.
I mantalslängden 1661:
 

(https://forum.rotter.se/discus/messages/576/428531.jpg)
 
 
1662 är fortfarande Lars Månsson mantalssrkiven men ej 1663.
 
1676-1677 verkar Johan Larsson med familj lämnat Mariestad.
 
1670:
 
»Jonas Hanß hust Botila»
 
1676:
 
Inspektor Jonas Hansson.
 
1680-1681 verkar Jonas Hansson med familj lämnat Mariestad.
 
Med tanke på hustruns namn var denna person sannolikt Jonas Hansson Merling.
 
****
 
Vid rådhusrätten 1686 23/12 i Mariestad:
 
H[err] Landzcammreraren Jonas Biörkman
producerade i retten et salu bref utgåfwit
af H[err] Johan Larson Aurell d[en] 16 Maj 1685
bewittnat af Rådman H[err] Johan Hanson
Merling, sampt H[err] Daniel Petterson, huar
uthi H[err] Aurell sälier wälb[emäl]te H[err] Camme
rerare sin gård i torg hörnet nest in till
sal[lig] Nilß Larß gård med all inreda i
den nya byggningen som Specialiter i des
kiöpebref nembnes 1800 d[aler] k[opparmynt], dem han til
står sig richtig bekomet, och fördenskull sig
samma gård och egendom, afhender, och allden
stund detta kiöp lag[ligen] ähr procederat
med twenne upbudh, hembud, och fult ståndh
ty dömdes dett fast stånda och eij åther gån-
ga [?] 1. och 10. Cap Jordb[alken]. Skeftebrefwet in-
traderas i wanlig form.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4318 (AID: v221951.b6110, NAD: SE/VALA/0382503)
 
****
 
Johan Larsson Aurell bör vara densamma som Johan Larsson som var rådman i Mareistad 1660-1674.