NULL Skriv ut sidan - Agrivillius

Anbytarforum

Titel: Agrivillius
Skrivet av: Göran Stenberg skrivet 2008-08-29, 12:39
Jenny, hej! -ius tillhör det äldre skedet; på 1700-talet moderniserade man gärna dylika namn genom att kapa ändelsen, varvid alltså nya namn kom till. Ibland är det kontexten som avgör, dvs i det lärda el ecklesiastika sammanhanget väljer man ius-namnet men i en mer merkantil miljö föredrar man den kortare formen.  
GS