NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 december, 2009

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 december, 2009
Skrivet av: Mårten Swärd skrivet 2009-12-15, 13:47
Thomas. Undrar om din Carl Gustaf Qvarfordt kan vara en av de Qvarfordt:are som finns i LIU:s databas som jag nämner i inlägget ovan..
 
Följande fanns där om en Carl Gustaf Qvarfot:
 
Inrättning:  Norrköpings fångvårdsanstalt
Personuppgifter: Född 1843-10-31 i Norrköping och bosatt i Norrköping. Signalement: Längd 5 fot 7 1/2 t., Mörkbrunt hår, Ovalt ansigte, Blå ögon. Orsak till häktningen: Böter. Magistraten i Norrköping. Ålder: 22 år.
 
Domstol:  Poliskammarn i Norrköping 22/11 64.
Tidigare brott: Fylleri och Oljud.
Orsak till ej verkställt straff:
Utdömt straff: Af Poliskammarn den 22 Novemb. 1864, jemlikt Kgl. Förordn. den 16 Novb 1841 dömd att, för fylleri böta 5 Rdr. och jemlikt 21 Kap 8§ Missgernings Balken, för oljud 2 Rdr. 50 öre eller, i brist deraf undergå 6 dagars fängelse vid vatten och bröd. Konungens Befallningshafvande har i Resolution den 13 Febr. 1865 beslutat, att qvarfordt, vid bristande tillgång, skall i stället undergå 3 dagars fängelse vid vatten och bröd.
Datum, utdömt straff: 1864-11-22  
 
Straffad i fängelset: 3 dagars fängelse vid vatten och bröd började vid ankomsten, Kl. 8 f.m. och slutade den 31 Mars 1865 vid samma tid. Medhavda persedlar: 2 Rockar, Näsduk, Wäst, 2 Halsdukar, Undertröja, Kalsonger, Byxor, Skjorta, Stöflor, Strumpor, Mössa, Lifrem, Silfverring. Utkvitterade persedlar: Qvitteras Carl Gustaf Qvarfordt, Bevittnas af Oskarsson.
 
 
Och tidigare samma år också nedanstående:
Inrättning:  Norrköpings fångvårdsanstalt
Personuppgifter: Född 1843-10-31 i Norrköping och bosatt i Norrköping. Signalement: Längd 5 fot 7 1/2 tum, Ovalt ansigte, Mörkbrunt hår, Blå ögon. Orsak till häktningen: Böter. Magistraten i Norrköping. Ålder: 22 år.
 
Domstol:  Lösings Härads Rätt den 1/8 1864.
Tidigare brott: Wåld och slagsmål.
Orsak till ej verkställt straff:
Utdömt straff: Af Lösings Härads Rätt den 1:sta Augusti 1864 dömd att, för våld och slagsmål, böta 75 Riksdaler, vid bristande tillgång undergå 14 dagars fängelse vid vatten och bröd. Kgs Befh:de i Linkp. har i Resolution den 5 Maj 1865 förvandlat omförmälda böter till10 dagars fängelse vid vatten och bröd.
Datum, utdömt straff: 1864-08-01  
 
Straffad i fängelset: 10 dagars fängelse vid vatten och bröd började vid ankomsten, kl 8 fm, och slutade den 22 Juli 1865 vid samma tid. Medhavda persedlar: Rock, Wäst, Mössa, Stöflor, Strumpor, Byxor, Skjorta, Lifrem. Utkvitterade persedlar: Quitteras Carl Gustaf Qvarfordt Bevittnas af Oskarsson.
 
(Meddelandet ändrat av mbss 2009-12-15 13:48)