NULL Skriv ut sidan - Pierrou

Anbytarforum

Titel: Pierrou
Skrivet av: Kjell Lindblom skrivet 2015-01-24, 18:58
Pierre Hansson igen. Några ytterligare kommentarer avseende hans patronymikon. Just Hansson är speciellt knepigt. Det beror på att förnamnen Hans och Johan bägge är en variant av grundnamnet Johannes. Om det är ett rent fadersnamn i det här fallet, så kan fadern heta antingen Johannes (Jehan), Hans eller Johan och det ursprungliga släktnamnet vara vilket som helst!
 
Ett annat alternativ är att Hansson är en variant av Hanseau, som i sin tur är en försvenskad skrivning av Anjou. För Pierre Hanssons del tror jag dock inte på denna härledning. Den tidigaste generationen av släkten Anjou var kolare och körare och förnamnet Pierre förekommer inte under 1600-talet i denna släkt.
 
Jag vill samtidigt anmäla ett fynd från rådhusrätten i Jönköping 6/3 1624 (EVIIBAA:3056 bild 950): Samma dag kom för retta Gilius Phillipson barnfödd uti en stad benempd Namyr i Brabant, oc sade sig wara salig M. Hans Flemmingz fordom Bygge mestare arfwinge oc morbroder son oc gaf före at wilia sin slächt linia således Utwisa
Philip Hanson     Katrin Hansdotter och sine barn
Gilius Philipson  Hans Fleming Katrins ... (oläsligt)
Oc bleff af retten honom tilsacht at han skal til framdeles sig förskaffa fulkomeligit skriffteligit bevijs dock skal sedan ... huru wijt han med retto kan til arffuet effter M Hans Fleming inlåtas, all then stund han haffuer i sin welmacht skencht oc be... sin hustru Karin Pedersdotter alt sit gods både löst oc fast
 
(Den som vill och kan får gärna hjälpa till att tolka punktade ord). Gilius Philipsons far Philip Hanson är alltså bror till Katrin Hansdotter, som är mor till Hans Fleming. Att fadern Philip Hanson har vallonsk proveniens framgår av texten. Sannolikheten för att denne har något samband med inledningsvis nämnde Pierre Hansson torde vara försumbar.