NULL Skriv ut sidan - Pierrou

Anbytarforum

Titel: Pierrou
Skrivet av: Kjell Lindblom skrivet 2015-01-23, 14:26
Ibland får man anledning att revidera sin egen forskning, när ny information kommer fram. Den gamla hypotesen får förpassas till det cylinderformade arkivet och en ny upprättas. Så har jag helt nyligen måst göra för en gren av släkten Pierrou. Det gäller sambandet mellan de två äldsta generationerna, tabellerna 1 och 2 i Nordisk Vallongenealogi del II sid 185. I boken anger jag ett troligt far-son förhållande baserat på patronymikon Hansson för den yngre av dem, ett ganska löst antagande. Jag vill nu rätta mig själv och anser att det möjligen kan finnas ett samband (sannolikhet mindre än 5%). Sannolikheten att det inte finns något samband alls blir då större än 95%. Vad baseras nu detta på? Jo, jag har läst ett rättegångsprotokoll från Risinge häradsrätt 31/3 1689 (AI:3 pag 1512), som handlar om arvet efter Jehans (tab 1) hustru Ramborg. Där anges arvingarna vara Johanna, Maria, Elisabeth och Anders, men inte Pierre (tab 2) i Horndal. Denne lever fortfarande (trol död 1692 i Österfärnebo) och borde vara med bland arvingarna. Slutsats? Han är inte son till Jehan Piron ohh Ramborg Joensdotter! Det finns dock en liten sannolikhet (de 5%:en), att Jehan Piron varit gift en gång tidigare och att Pierre fötts i detta gifte, men jag tror inte på det.
 
  Nils Larsson i Boberg kärade till Johan i Moo, Maria och Lisbetta att de have ärft både löst och fast, efter hustru Ramborg i Örstorp och intet betalt gälden, påståendes de måtte bevisa huru den betalt hava. Här till svarade på hustru Elisabet vägnar Sven Larsson, samt Clas Johansson på dess faders Johan i Moos vägnar, sig hava betalt gälden, vartill Nils svarade dess gårdedel haver för gälden häftat. Reus sade sig så mycket gäld betalt som dem till kommer.
Resolutio:
  Rätten finner denna sakens vidare upplysning nödigt att en fullkomlig lista på alla den gäld, som efter hustru Ramborg fanns, skall uppsättas, och sedan var och en visa huru mycket gäld på av var och en betalt, vilket allt de skola sins emmellan likvidera till nästa ting och samma likvidation uppvisa då Rätten sig där över utlåta skall.  
 
Rättegångsprotokolet från Risinge är inte självförklarande, eftersom parterna företräds av ombud, som är nära släktingar. För att förstå sambanden mellan de omnämnda individerna är det kanske bäst att jag lämnar en del nyckelinformation om arvingarna, dvs Jehan Pirons barn. Dessa är
 
Johanna   f c 1624, g m Johan Noe i Moo
Maria f c 1625, d 17/8 1690 i Vånga, g m Swen Pärsson i Örstorp
Elisabeth f c 1629, g m Lars Håkansson
Anders bg 2/2 1665 i Vånga, g m Ramborg Olofsdotter 1/11 1663 i Vånga (omgift med Nils Larsson i Boberg 20/11 1665 i Vånga)
 
Maria Johansdotters måg Niels Jonsson i Hejtorp svarar på hennes vägnar. Elisabeth Johansdotters son Swän Larsson svarar på moderns vägnar. Hejtorp ligger i Risinge på ca 2 mils avstånd från Örstorp i Vånga.
 
Jag vill samtidigt passa på att kommentera en bristande överensstämmelse mellan min bok och både Vallon- och Smedskivan vad gäller hustruns namn i tabell 2, alltså Pierre Hanssons hustru. I boken kallar jag hustrun Anna Nilsdotter, men på både vallon- och smedskivan heter hon Anna Persdotter. Varför? Jo, för skivornas del beror det nog på, att döduppgiften från Österfärnebo 27/1 1717 skriver henne som Anna Persdotter. Jag har ansett detta vara en felskrivning och i stället trott mera på uppgiften i Österfärnebo familjeregister AI:1 sid 104 (AID: v137300.b63.s105). Där heter hon Anna Nilsdotter. Man kan se, att prästen först skrivit henne som hustru till Pierre (Pierrou) i Horndal och Opsjö, men sedan (felaktigt) skrivit Gabriel Pierrou över.  Gabriels hustru heter Karin Johannesdotter, så prästen har helt säkert ändrat fel. I By husförhörslängder heter hustrun hela tiden bara Anna utan patronymikon.
 
Trevlig forskarhelg!