NULL Skriv ut sidan - Pierrou

Anbytarforum

Titel: Pierrou
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2010-08-18, 19:00
Här kommer uppgifter om Helenas Klasdotter Pierrous syster Sara Klasdotter Pierrou och om hennes ättlingar:
 
Tabell 1  
 
SARA  KLASDOTTER/CLAESDOTTER PIERROU.  
Född torsdag 26/6 1755 i Mackmyra hammare, Valbo, X [Skog AI:2 1760-87 s.6+ÖH Smed 6].  
Döpt onsdag 2/7 1755 i Valbo, X [C:2 1741-1801].  
 
Död av Hetsig feber 57 år 4 m 24 d torsdag 19/11 1812 i Bäck, Valbo, X [F:1 1753-1812].  
Begravd fredag 27/11 1812 i Valbo, X [F:1 1753-1812].  
 
Mästersmedsdotter. Piga i Tönnebro 1775 hos systern LENA CLASDOTTER och PER PERSSON. Dränghustru 1777. Landbondehustru 1782. Änka före 1806. Fattighjon 1812.    
 
Valbo C:2 1741-1801 Födda 1755 Jun. (efter 26 juni ca 26-30 juni) Mästersmedens CLAS PÄRSSONS dotter i Mackmyra SARA. Döpt Jul. 2. Dopfaddrar: ANDERS ERICHSSON wid Mackmyra hammare. JAN ANDERSSON ibid. Hustru BRITA ANDERSDOTTER ibid. Pig. CAREN ANDERSDOTTER ibid.  
 
Levde måndag 13/2 1764 i Mackmyra hammare, Valbo, X [Valbo AI:6b sidan 13].  
Levde som 14-åring, står 15 lördag 17/2 1770 Mackmyra hammare, Valbo, X [AI:6b s166].  
Levde som 15-åring, måndag 4/2 1771 Mackmyra hammare, Valbo, X [AI:6b sidan 192].  
Levde som Piga, söndag 3/12 1775 i Tönnebro, Skog, X [C:2 1738-99].    
 
3/12 1775, döpt 3/12. CLAS. Föräldrar: Landbonden PER PERSSON och hustru HELENA CLASDOTTERS SON. Witnen: Unge Bonden LARS DANIELSSON i Kallbäck och hans hustru KJERSTIN PERSDOTTER (barnets faster?). Landbonden PER HANSSON, dräng JOHAN i Tönnebro och hans (PER PERSSONS) piga SARA CLASDOTTER (BARNETS MOSTER, 20 år gammal).  
 
Levde som Piga, söndag 20/7 1777 Tönnebro, Skog, X [C:2 1738-99 + AI:2 1760-87 s.82].  
 
Lysning 1 gången elr 5 post Trinit söndag 29/6 1777 i Skog, X [C:2 1738-1799].    
Ur Skog vigselbok C:2 (1738-1799): 1777. 4:o Den 29 Junii el:r 5 post Trinit. lystes för första gången Drängen PER JÖNSSON wid Tönebro och dess Fästeqwinna SARA CLAESDOTTER. Wigslen skedde den 20 Julii.  
 
Födde sonen PER fredag 10/10 1777 i Tönnebro, Skog, X [C:2 1738-1799].    
Ur Skog Födelsebok C:2 (1738-1799): 1777. Nr 24 (inskrivet längst ner efter nr 5). Tönebro. Drängens PER PERSSONS (JÖNSSONS!) och H. SARA CLAESDOTTERS Son. N:e (Nomine, Namn) PEHR. Född den 10 Octobr. Döpt den 11 Ejusd. borta Dopfaddrar: Landbonden PER PERSSON och hans Hustru i Tönebro. Dräng: PER LARSSON i Stråtjära. och Pigan CHERSTIN JOHANSDOTTER i Tönebro.  
 
Flyttade 1777 från Tönnebro, Skog, X [Hanebo AI:2 1773-1779 s.348].  
Flyttade 1777 till Tönsen, Hanebo, X [AI:2 1773-1779 s.348].  
 
Födde sonen CLAS (KLAS) söndag 5/12 1779 Tönsen, Hanebo, X [AI:3 1779-86 s.106 + C:1].    
Ur Hanebo födelsebok C:1 (1678-1831): 1779. Tönsen. Barnet: CLAS abs. (borta). Föräldrar: Bonden PER JÖNSSON och Hustr. Födt: Decembr 5. Döpt: 7. Faddrarne: Kohlaren PER BERTILSSON och dess Hustru GÖLIN LARSD:R ifr. Tongen. Soldaten DAVID HANE och pig -.  
 
Flyttade 1781 från Tönsen, Hanebo, X [AI:2 1773-1779 s.348].  
Flyttade 1781 till Kyrkoroten/Vid kyrkan, Skog, X [Hanebo AI:2 s.348 + AI:3 s.106].  
 
Födde sonen JAKOB måndag 18/3 1782 i Vid kyrkan, Skog, X [C:2 1738-99].    
Skogs födelsebok C:2 (1738-1799): 1782. Nr 9. Wid Kyrkan. Afskedade Kohlaren PEHR JÖNSSON och hans Hustru SARA CLAESDOTTERS son, N:e (Nomine, Namn) JACOB född d: 18 och döpt d: 19 Martii. Dopfaddrar: KyrckoH. Mag. PEHR BURMAN. Commin. ARVÉN. Fru ANNA ELISABETH SUNDVALL, Jungfru GRETA? CATHARINA BERGGREN och drängen JONAS PEHRSSON i Prästgården.  
 
Flyttade onsdag 12/6 1782 från Kyrkoroten / Vid kyrkan, Skog, X [AI:3 1779-1786 s.106].  
Flyttade onsdag 12/6 1782 till Gävle, X [Skog AI:3 1779-1786 s.106].  
 
Levde 4/2 1806 i Bäck, Valbo, X som änka, abs.(=fråvarande) med sonen CLAES PERSSON, 26 år, kan. + H CAJSA, 25 år, kan. [Förhör med 1:a Roten i Bäck. d. 4 Febr. 1806].  
Levde i Bäck, Valbo, X [AI:9b 1806-1811 s.14, 41, 70, 96, 125, 157].    
 
Ur AI:10 b 1812-1816 s.214: Bäck Nr 4. Torpare CLAES PERSSON, född 14/12 1779, Hust. CAIJSA J. D., född 19/5 1781, försw. Sonen PER, född 1811. Sonen JONAS, född 8/4? 1814. Enkan SARA CLAESDOTTER, född 1/7 1755, Fattighjon, Död i By? Ley? 121?, 131? 171?.  
 
Levde som Enka född 1/7 1755 1812 Bäck, Valbo, X [AI:10 b 1812-1816 s.214].    
 
Ur Valbo dödbok F:1 1753-1826: 1812. Nr 55. Enkan Sara Claës'sDotter i Bäck, (Fattighjon). Dödsorsak: Hetsig feber. Död: Nov 19. Begravd: 27. 57 år gammal.  
 
Gift söndag 20/7 1777 i Skog, X med  
 
PER JÖNSSON. [C:2 1738-1799].  
Född 1746 eller 1748 [AI:2 1760-1787 s.25].  
Död före 1806 i Gävle?, X [Valbo AI:9b 1806-1811 s.14].  
 
Dräng 1777 i Tönnebro, Skog sn. Landbonde 1779. Avskedad kolare 1782.  
 
Barn:      
 
PER  PERSSON.  
Född fredag 10/10 1777 i Tönnebro, Skog, X [C:2 1738-1799].  
Döpt lördag 11/10 1777 i Skog, X [C:2 1738-1799].  
Dräng- och landbondeson.    
 
Ur Skog Födelsebok C:2 (1738-1799): 1777. Nr 24 (inskrivet längst ner efter nr 5). Tönebro. Drängens PER PERSSONS (JÖNSSONS!) och H. SARA CLAESDOTTERS Son. N:e (Nomine, Namn) PEHR. Född den 10 Octobr. Döpt den 11 Ejusd. borta. Dopfaddrar: Landbonden PER PERSSON och hans Hustru i Tönebro. Dräng: PER LARSSON i Stråtjära. och Pigan CHERSTIN JOHANSDOTTER i Tönebro.  
 
Flyttade 1777 från Tönnebro, Skog, X [Hanebo AI:2 1773-1779 s.348].  
Flyttade 1777 till Tönsen, Hanebo, X [AI:2 1773-1779 s.348].  
 
Flyttade 1781 från Tönsen, Hanebo, X [AI:2 1773-1779 s.348].  
Flyttade 1781 till Kyrkoroten/Vid kyrkan, Skog, X [Hanebo AI:2 s.348 + AI:3 s.106].  
 
Flyttade onsdag 12/6 1782 från Kyrkoroten / Vid kyrkan, Skog, X [AI:3 1779-1786 s.106].  
Flyttade onsdag 12/6 1782 till Gävle, X [Skog AI:3 1779-1786 s.106].      
 
KLAS  (CLAS,  CLAES)  PERSSON.  
Född (står felaktigt 14/12 sen), söndag 5/12 1779 i Tönsen, Hanebo, X [C:1 1678-1831].  
Döpt tisdag 7/12 1779 i Hanebo, X [C:1 1678-1831].  
 
Död av Ålderdom, 77 år gammal, fredag 16/1 1857 i Bäck, Valbo, X [F:2 1827-1861].  
Begravd söndag 25/1 1857 i Valbo, X [F:2 1827-1861].  
 
Landbondeson. Torpare i Bäck, Valbo 1806-. Dagakarl 1831. (Se tabell 2).      
 
JAKOB  PERSSON.  
Född måndag 18/3 1782 i Vid kyrkan, Skog, X [C:2 1738-99 + AI:3 1779-86 s.106].  
Döpt tisdag 19/3 1782 i Skog, X [C:2 1738-99].  
Avskedad-kolareson.    
 
Skogs födelsebok C:2 (1738-1799): 1782. Nr 9. Wid Kyrkan. Afskedade Kohlaren PEHR JÖNSSON och hans Hustru SARA CLAESDOTTERS son, N:e (Nomine, Namn) JACOB född d: 18 och döpt d: 19 Martii.. Dopfaddrar: KyrckoH. Mag. PEHR BURMAN. Commin. ARVÉN. Fru ANNA ELISABETH SUNDVALL, Jungfru GRETA? CATHARINA BERGGREN och drängen JONAS PEHRSSON i Prästgården.  
 
Flyttade onsdag 12/6 1782 från Kyrkoroten / Vid kyrkan, Skog, X [AI:3 1779-1786 s.106].  
Flyttade onsdag 12/6 1782 till Gävle, X [Skog AI:3 1779-1786 s.106].  
 
Tabell 2 (generation 1) (från tabell 1)  
 
KLAS  (CLAS,  CLAES)  PERSSON.
 
Född (står felaktigt 14/12 sen), söndag 5/12 1779 i Tönsen, Hanebo, X [C:1 1678-1831].  
Döpt tisdag 7/12 1779 i Hanebo, X [C:1 1678-1831].  
 
Död av Ålderdom, 77 år gammal, fredag 16/1 1857 i Bäck, Valbo, X [F:2 1827-1861].  
Begravd söndag 25/1 1857 i Valbo, X [F:2 1827-1861].  
Landbondeson. Torpare i Bäck, Valbo 1806-. Dagakarl 1831.    
 
Ur Hanebo födelsebok C:1 (1678-1831): 1779. Tönsen. Barnet: CLAS abs.(borta). Föräldrar: Bonden PER JÖNSSON och Hustr. Födt: Decembr 5. Döpt: 7. Faddrarne: Kohlaren PER BERTILSSON och dess Hustru GÖLIN LARSD:R ifr. Tongen. Soldaten DAVID HANE och pig -.  
 
Flyttade 1781 från Tönsen, Hanebo, X [AI:2 1773-1779 s.348].  
Flyttade 1781 till Kyrkoroten/Vid kyrkan, Skog, X [Hanebo AI:2 s.348 + AI:3 s.106].  
 
Flyttade onsdag 12/6 1782 till Gävle, X [Skog AI:3 1779-1786 s.106].    
 
Ur Valbo C:3 (1802-1826) Vigselboken dock (1806-1826, första vigseln i boken!): Brude-Par, Vigde i Wahlbo. 1806. Nr 1. Torparen CLAES PERSSON i Bäck och SockenSmedsDottren CATHARINA WAHLLUND derstädes, vigde Jan. 6.
 
Levde 4/2 1806 i Bäck, Valbo, X [AI:9b 1806-1811 s.14].  
Levde kvar 1811 Bäck, Valbo, X [AI:9b 1806-1811 s.157].    
 
C:3 (1802-1826) Födelseboken 1811. Nr 55. Aug. 8. Torp. CLAES PERSSONS i Bäck son, PER. Moderns ålder: 30. Döpt Aug. 9. Faddrar: Bond. PER PERSSON den yngre och dess Hustru BRITA ERSDOTTER i Bäck, JON JONSSON och dess Hustru BRITA CAJSA WAHLLUND i Trullsbo.  
 
Levde 1812-1816 i Bäck, Valbo, X [AI:10 b 1812-1816 s.214].  
Levde som F.d. Dagkarl i 1850 Bäck, Valbo, X [AI:17 b 1846-1850 s.108].  
Levde som F.d. Dagakarlen 1851-1857 Bäck, Valbo, X [AI:18b 1851-1861 s.116].  
 
Gift måndag 6/1 1806 i Valbo, X med    
 
KAJSA  (KARIN,  KATARINA)  JONSDOTTER  WAHLUND.
[C:3 1802-1826 + AI:9b 1806-1811 s.14].  
Född (Står felaktigt 19/5 senare) söndag 20/5 1781 i Bäck, Valbo, X [AI:11b s.71].  
Döpt Kristi himmelfärdsdag 24/5 1781 i Valbo, X [C:2 1741-1801].  
Sockensmedsdotter. Torparhustru.  
 
- Far:  JON  ERIKSSON.  
Född ca 175. i Bäck?, Valbo?, X [C:2 1741-1801].  
Död Bäck?, Valbo?, X.  
Sockensmed i Bäck.  
 
- Mor:  KATARINA  (KARIN)  HANSDOTTER.  
Född ca 1757-1758 i Bäck, Valbo, X [C:2 1741-1801].  
 
Dotter i Bäck vid vigseln 1780.  
 
Barn:     
 
PER  KLASSON  BÄCKLIN.  
Född torsdag 8/8 1811 i Bäck, Valbo, X [C:3 1802-1826 + AI:13 b 1826-1830 s.75].  
Döpt fredag 9/8 1811 i Valbo, X [C:3 1802-1826].  
Torpareson. Smed 1836. Klensmed 1846. (Se tabell 3).      
 
JONAS  KLASSON  (CLAESSON).  
Född tisdag 4/10 1814 i Bäck, Valbo, X [Valbo AI:11 b 1816-1820 s.71].  
Torpareson.      
 
KARIN  (KATARINA,  KAJSA)  KLASDOTTER  (CLAESDOTTER).  
Född torsdag 30/5 1816 i Bäck, Valbo, X [Valbo AI:11 b 1816-1820 s.71].  
Död 90-91 år 1907 i Åsbyggeby?, Valbo, X [Gert Ståby i DISBYT + Sv Bef 1890].  
Torparedotter. Änka. (Se tabell 6).      
 
ERIK  KLASSON  (CLAESSON).  
Född torsdag 13/1 1820 i Bäck, Valbo, X [Valbo AI:11 b 1816-1820 s.71].  
Torpareson.      
 
KLAS  (CLAES)  KLASSON  (CLAESSON).
Född långfredagen 1/4 1825 i Bäck, Valbo, X [Valbo AI:12 b 1821-1825 s.71].  
Död 1826 Bäck, Valbo, X [Valbo AI:13 b 1826-1830 s.75].  
Torpareson.
 
---------------------------------------------------------------------  
 
För ännu fler ättlingar, med namn som Bäcklin, Rosén och Wahlman, se:
 
http://dl.dropbox.com/u/764429/Sara%20Klasdotter%20Pierrous%20%C3%A4ttlingar%20m ed%20bl%20a%20smederna%20B%C3%A4cklin.doc
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-08-18 20:01)