NULL Skriv ut sidan - Jedeur

Anbytarforum

Titel: Jedeur
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2014-05-04, 23:19
Johan Jedeur
Apotekare i Arboga. Född 1733 6/2 i Arboga. Död ogift 1777 i Alingsås.´
 
Far: Thomas Jedeur. Född 1696 18/12 i Falun. Död 1739 13/4 i Arboga. Skolrektor i Arboga.
Mor: Magdalena Wallwik. Född 1703 30/12 i Västerås. Död 1777 26/5.
 
Morfar: Nils Wallwik. Född 1665 24/10. Död 1718 26/7. Prost i Folkärna.  
Mormor: Brita Kyronia. Född 1677. Död 1742 2/1 i Arboga.
 
Morfars far: Jöns Wallwik. Född i oktober 1631 i Stråtenbo, Aspeboda. Död 1691 13/2 i Stockholm. Assessor i Svea hovrätt. Rådman.  
Morfars mor: Magdalena Rudbeckia. Född 1647 11/9 i Västerås (U). Död 1726 24/2 i Linköping (E).
 
Morfars morfar: Nikolaus Rudbeckius. Född 1622 5/1 i Västerås (U). Död 1676 2/9 i Västerås (U). Biskop i Västerås.
 
Källa: Annika Lindqvist
-------------------------------------------------------------------------------- -----------------
 
Personakt för Katarina Tomasdotter Jedeur
-------------------------------------------------------------------------------- -----------------
 
Thomas Jedeur Carlsson + Elisabeth Neuman
Tore Österman
-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
 
Odéum, En samling af öfversatta Lyriska Skaldestycken jemte Biographier och Originalförsök
 
av Jedeur, Elof
 
Tryckt hos Sam. Norberg, Götheborg 1832. 8vo [11 x 19,5 cm]. vi + (4) + 432 sidor + 3 utvikbara notplanscher. Häftad, utan omslag. Trasigt ex, i det närmaste lösbladssystem. Sida (i)-vi lösa och inlagan så lös i bindningen att den nästan är tredelad. Början och slutet av volymen kraftigt stött, med hundöron och mindre revor i marginalerna. Inlagan bitvis fläckig. Bitvis kraftigt solkig. Planscherna hårt fläckade, solkade och med fläckar samt revor. Ryggen med fragment av originalomslaget. Innehåller översättningar av bland andra Horatius Flaccus, J. H. Voss, F. von Schiller, J. W. v. Goethe [Göthe], G. A. B?rger, F. v. Matthisson, J. G. Von Herder. F. v. Hagedorn, J. G. v. Salis, Pfeffel, Schlegel, Kosegarten, J. Baggesen, dikter av indiska poeter samt biografier över alla nämnda författare. Sida 333-432 med 'Originalförsök' av Jedeur.
 
Källa: http://www.bokborsen.se/Jedeur-Elof/Od%C3%A9um-En-Samling-Af-%C3%96fversatta-Lyr iska-Skaldestyc/1535105/4134  
-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
 
Jedeur, Elof, vitterhetsidkare. Född i Västerås  
d. 1 april 1783. Föräldrar: domprosten i Västerås  
Jonas Jedeur
och Margareta Justina Hellenius.  
 
Med goda elementarstudier blef Jedeur student i  
Uppsala 1803 och promoverades till fil. magister  
1809. Sedan han såsom vikarie förestått ett kollegat  
vid Västerås skola och 1813 blifvit prästvigd,  
utnämndes han 1816 till gymnasieadjunkt och blef  
1823 vice lektor.  
 
Död i Västerås d. 25 april 1841.  
 
Den kvickhet och humor, som utmärkte  
Jedeur i allmänhet, återfinnes äfven i hans  
tillfällighetsdikter, af hvilka en del trycktes i »Stockholms-Posten»  
och »Vesterås Tidningar» och utkommo  
samlade i Vitterhetsförsök 1825.  
 
Han har jämväl utgifvit en samling öfversatta skaldestycken  
Odéum 1832.  
 
Källa: Svenskt biografiskt handlexikon / I:547 (1906) http://runeberg.org/sbh/a0547.html
-------------------------------------------------------------------------------- ------------
 
Olaus Laurentii ättlingar
-------------------------------------------------------------------------------- ------------
 
Efter Hans Neumans tragiska död i Afrika var det hans svärson Thomas Carlsson Jedeur (svåger till Daniel Kröger?) som hade uppsikt över bruket. Efter hans död övergick Neumans del till Hans Hansson Kinninmundts ägo, som var handlare och fordringsägare i Stockholm.
Källa: Gävledraget om Hans Neumans och svärsonen Thomas Carlsson Jedeurs ägande av Norns bruk.
-------------------------------------------------------------------------------- -------------
 
Johan Gustaf Terserus' korrespondens: register.
 
Vid Handskriftsavdelningen, Uppsala universitet, finns en inbunden samling med Johan Gustaf Terserus (1726-1812) bevarade korrespondens.  
 Akten är registrerad som G296.
 
Brev till komministern i Malung Samuel Terserus (1780-1842)
 
Från  År  Antal brev   Blad  
Jedeur, Thomas Thomæ [Domprost i Västerås. 1739-1815.]    1811   1   263-264    
 
Brev till fröken Christina Elisabeth Terserus (1786-1852)
 
Från  År  Antal brev   Blad  
[Jedeur, Elof?] [Adjunkt och vik. lektor vid Västerås gymnasium. 1783-1841.]    1837   1   278-279  
 
Begravningsverser av olika författare över domprosten i Västerås Thomas Jedeur.  268-269  
 
Källa: http://www.zenker.se/Anor/Martin_Terserus_brev/register.htm
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------