NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 17 januari, 2010

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 17 januari, 2010
Skrivet av: Per Lilje skrivet 1999-11-16, 15:24
I 1708 ble Oudalen Jernværk i Odal nær Kongsvinger i Norge opprettet. Fagarbeiderne (masmester, hammersmed etc.) kom for det meste fra Sverige. Jeg har blant mine aner en som var hammersmed ved Oudal Verk før 1718, Anders Johans. Falley. Siden så vidt vites fagarbeiderne var svenske, antar jeg at Anders også var svensk, men jeg har ingen kilder som viser det (kirkeboken for Odalen, Strøm sogn, begynner i 1689, men har ikke ført innflyttinger). Jeg har sett at det i Sverige er en slekt FALEIJ som kan føres tilbake til vallonske jernverksarbeidere. Det virker meget sannsynlig at Anders tilhørte denne slekten. Finnes det noen opplysninger om den?  
 
Anders giftet seg i Odal i 1716 med Maria Johannesd. BUSE. Jeg vet ikke om hun også kan ha vært svensk. I 1718 forlot Anders og Maria Oudal Verk, og var noen år ved Hakadal Verk (nær Oslo) før de ca. 1725 kom til  Lesja Verk, et jernverk på Lesja lengst nord i Gudbrandsdalen. Anders døde der i 1773 og Maria i 1768. Ut fra deres oppgitte alder ved begravelsen var Anders født ca. 1686 og Maria ca. 1687. Med seg hadde de også Anders' mor, Lisbet Andersd., som i følge Lesja kirkebok døde i  1756, 105 år og 2 måneder gammel. Jeg vil bli svært glad for eventuelle opplysninger om disse kan spores til Sverige!