NULL Skriv ut sidan - De Morgny

Anbytarforum

Titel: De Morgny
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2016-01-17, 22:58
Från FB med Thomas Axeviks tillåtelse och uppmuntran:  
https://www.facebook.com/groups/747778451984692/permalink/943569929072209/?comme nt_id=944188635677005¬if_t=group_comment_mention
 
Michael Persson: På smedskivan finns det bara en de Morgny, skogshuggaren Jacque. Ingen fru, inga barn och inga föräldrar.
 
Men sedan står detta:
Skrev kontrakt i Sedan 20/3 1621 och tog två söner med sig till Sverige. Jacque har ej återfunnits i Sverige och återvände förmodligen.  
 
 
Thomas Axevik: Lite mer fakta om Christoph de Morgny och hans familj
 
Morgnie, Christopher Frantzoos. Gårdsfogde, Krögare.  
Född omkring 1616 i Frankrike Saint-Michel en Thiérache.  
Begravd 22 juni 1664 i Solberga, Odensvi.  
Född troligen i Saint-Michel en Thiérache omkring 1616 i Frankrike.  
Bodde enligt Gunnilbo mtl C1:14/11 1653 i Lundby.  
Körare vid Högfors bruk 1637-1639.  
Bosatt i Färna på Gunnilbo mtl 1649-1664.  
Bor pånytt i Odensvi socken vid Lundby med sin familj från 1672-84.  
År 1653 Odensvi mtl; Christoher Frantzos 1+ 1 Emoji smile man och hustru);  
2 dr(ängar), 1 p(iga) boende i Lundby (by)  
År 1655 Gunnilbo mtl; Gårdsfogde Christopher de Murgny 1+1 Färna bruk.  
År 1659 Gunnilbo mtl: Krögaren Christopher de Murgny 1+1, 1 p;  
År 1660 Gunnilbo mtl Christopher de Morgneu 1+1, 1p  
Färna bruk; 1661 Gunnilbo mtl Christpher de Morgnie 1+1, 1 s (on), 2 dr;  
År 1662 Gunilbo C1; 14/11 Christopher Mornie wed Ferna krog, dopvittne.  
År 1663 Gunilbo mtl C1: 12/12 Christopher Mornier på krogen, dopvittne. År1664 Gunilbo mtl Christopher de Mornie 1+1, 1 dr, 1 p Färna bruk Odensvi fsm ca.6 km från Köping.  
År 1672 Odensvi mtl Christopher 1+1 i Lundby.  
År 1677 Odensvi mtl: Christopher 1+1 i Lundby.  
År 1678 Odensvi mtl ;Christopher Mornie gl Emoji smile gammal) + hustru.  
År 1679 Odensvi mtl; Christopher Mornie gl. + hustru.  
År 1682 Odensvi mtl: Christopher Mornie gl.+ hustru.  
År 1684 Odensvi mtl:Christpher Mornie gl + hustru.  
Det betyder att år 1678 bör han således vara över 62 år = född ca.1616 och då möjligtvis son till Jacque som kom in år 1621, men kan också vara en släkting till honom. Om han kom efter år 1624 då resedekretet om förbud för yrkesfolk att lämna landet infördes, är det svårare att spåra hans föräldrar-vilket bör kunna bevisas.
 
Gift 1642 med Parment, Helena.  
Född omkring 1619.  
Död 29 juni 1694 i Solberga, Odensvi. I mtl.uppges man + hustru 1653 i Odensvi.  
Hon var syster till rådman Anthonius Parmentier i Köping. Och är av samma släkt som Jeanne Parmentier vilken var gift med Louis de Geer dy. och Johanna Parmentier gift med Ludvig de Geer. Antonius Parmentier var Jeannes far. De kom från välbärgade aristokratiska förfäder.
 
Barn:
 
Mornie, Jacob. Född 1643. Död 12 november 1698 i Solberga, Odensvi. Begravd 18 december 1698 i Solberga, Odensvi. Se tabell 3, s 1.
 
Morni, Catharina. Fanns på Jacobsboställe i Sholberga.
 
Källor: I vallonernas spår av Bjarne Berg samt material av Frej Holtti /Vasa-Finland.
 
 
Jacques de Morgny som tillsammans med två söner tillhörde den grupp av valloner som flyttade till Sverige i början av 1600-talet.
 
I ett kontrakt som undertecknades i Sedan den 20 mars 1621 förband han sig att tillsammans med sina två söner, arbeta i Sverige under 3 år.
 
Jacques de Morgny , skoghuggarmästare från Saint en Thierache, inställde sig personligen för att underteckna förbindelsen att med två av sina söner bege sig i arbete till Sverige.
 
Kontraktet uppgjordes i närvaro av köpmannen Guillaume Gilles från Liége och köpmannen Arnould de Biernnoir från Sedan samt deras kommisionär Jean Piellard.
 
Ovannämnda person jämte söner förbinder sig att redan följande dag starta sin färd för att arbeta i det nämnda riket under tre år räknat från dagen för deras ankomst till Sverige och avslutas först när de tre åren gått till ända, då de har möjlighet återvända till sina hemtrakter.
 
Biernnoir lovar att de omedelbart ska få 36 livres i vinpengar, när han av herr Groulle (troligen kaptenen) erhåller meddelande om att de gått ombord i Amsterdam. Dessa pengar utbetalas av Biernnoir åt hans bror Vincent de Morgny.
De har möjlighet att erhålla mera pengar, om de så önskar.
I lön kommer han att erhålla 8sou per corde (mått)  
De erhåller gratis resa fram och åter.
 
Undertecknad Jacques de Morgny lovar att troget och väl iakta och uppfylla avtalet vid vite av fullt skadestånd genom pantsättande av av fast och lös egendom och under hot om skadeersättning och fängelsestraff.
 
 
 
Undertecknat inför staden Sedans notariat, 20 mars 1621
 
Somnetanz
 
Jacques, som var född omkring 1580 kom från en vävarsläkt i Frankrike. Man vet att valloner var duktiga färgare och vävare redan från 1000-talets Tyskland och England.
När han for till Sverige var han Skogshuggarmästare, Maitre coupeur de bois, en förmanssyssla som man kan likställa med en fogde.
När han väl kom till Sverige blev han en av de viktigare kunskapsförmedlare i landet..
 
Redan dagen efter kontraktets underskrivande påbörjade de tre sin färd mot Sverige. Bara färden till Amsterdam tog ca.2 veckor. Därifrån gick färden med båt till Norrköping/Nyköping.  
Tyvärr finns det inte några anteckningar (?) var Jacques var verksam någonstans i Sverige.
Inga uppgifter finns heller om honom efter 1624 vilket troligen innebär att han for hem igen.
 
I alla fall en av sönerna stannade kvar i Sverige - Christophe de Morgny.