NULL Skriv ut sidan - Stensböleätten

Anbytarforum

Titel: Stensböleätten
Skrivet av: Leif Tennare skrivet 2011-09-13, 22:42
Att den Christina som var gift med Anders Jönsson, tillhörde släkten Svärd, styrks av att det vid arvskiftet 1480 efter Christinas make förekom en dandeman, häradshövdingen Henrik Olofsson i Pepot, vilken med stor sannolikhet var son till Christinas kusin, Birgitta Henriksdotter (Svärd), i hennes gifte med Olof Djäkn i Pepot. Av det jag skrivit tidigare framgår också att det bland de gods som tillhört Christina, ingick sådana som tillhört bl.a. Nils Kurcke och Henrik Svärd.
 
Tittar vi då på vem som kan tänkas ha varit far till Christina, så har jag tidigare kommit fram till att det var på mödernet, som Christina tillhörde släkten Svärd, varför fadern troligen bör sökas i första hand i släkten Svärds frändkrets. Han bör följaktligen tillhöra samma samhällsskikt som släkten Svärd vid den tiden, där Christinas morbror, riksrådet Henrik Svärd befinner sig. Heter han dessutom Arvid, så faller alla bitar på plats!
 
Det ligger naturligtvis i sakens natur, att denne Arvid knappast är väldokumenterad i källorna, då ingen ännu löst - eller troligen ens adresserat - frågeställningen!
   
Efter mycket sökande - och prövande av hypoteser - hittar jag slutligen en kandidat, inte i det finska diplomatariet, utan i det svenska (SDHK 13160), nämligen en 'gammal bekant', Arvid Ragvaldsson, som återfinns i mitt tidigar hypotetiska släktbygge Riddare Anders (ström) ättlingar (http://forum.genealogi.se/index.php?topic=67064). Man finner honom också i Eric Anthonis bok: ” Den siste av sigillanterna 1386 Arvid Ragvaldsson kan inte förbindas med några nära fränder. Att han dock var av finländsk härstamning, styrkes av att han förde enahanda vapen som bröderna Jakob och Stigulf Andersson, en bjälklagd ström”.
 
Urkunden, som är en skrivelse till kung Albert från 'finlands inbyggare', är sigillerad av Harteka Flög, Jöns Andersson, Olof Tavast, Jöns Hinzekason, Arvid Ragvaldsson  (min kursivering). Av speciellt  intresse i det här fallet, är - förutom Arvid - Jöns Andersson, vilken är densamme som Jöns Andersson (Garp), halvbror till Christinas makes, Anders Jönsson, halvbror!
 
Christinas mor är dessutom kusin med Olof Skelghe, vars farbror Jakob Nilsson bär ett liknande vapen som Arvid Ragvaldsson. Då dessutom kronologin är rimlig, så utgår jag framöver från att Christinas patronymikon skall vara Arvidsdotter, och att hennes sannolikt äldste son Arvid Andersson, är döpt efter sin moerfar Arvid Ragvaldsson!
 
Vad gäller frågan om Christina var gift en andra gång med en Anders Olofsson, så har jag nu kommit till samma ståndpunkt som Eric Anthoni, att det troligen rör sig om samme Anders, d.v.s. Anders Jönsson! En hake i resonemanget är förstås, att Anders Jönsson inte finns med i urkunderna efter 1455. Men,å andra sidan, någon Ander Olofsson finns överhuvudtaget inte dokumenterad under hela 1400-talet (åtminstone inte i sekundärkällorna)!
 
Anders Jönssons innehav av Haiko i Borgå, kommer förmodligen via sin halvbror Gregers Andersson (Garp) som kan ha bördat godset, då det år 1382 ägdes av en Grels som skulle kunna vara Gregers farfar!
 
(Meddelandet ändrat av Ten 2011-09-13 22:53)